Asociace hotelů a restaurací ČR ocenila kvalitu studentů VŠE

9. prosince
2015

Na Výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) v Ostravě dne 20. 11. 2015 byla Katedra cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE vyhlášena „ Školou roku 2015.“ Asociace ocenila znalosti a dovednosti studentů z VŠE. Cenu přebraly doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., a Ing. Zdeňka Petrů.

Odborná porota na Katedře cestovního ruchu FMV VŠE vyzdvihla kvalitní absolventy, soustavné propojování teorie s praxí, vědecko-výzkumnou činnost, jejíž výsledky jsou využitelné v praxi i přípravu doktorandů. Mezi další kritéria patřily mezinárodní stáže studentů i pedagogů, úspěchy na odborných soutěží, kvalitní vzdělávací kurzy, kvalita vybavení školy či podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru.

AHR ČR je největším profesní organizací v České republice, která sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol, ale i partnerů nabízejících produkty pro ubytovací či restaurační provozy. V současné době má členská základna 1250 členů, včetně Katedry cestovního ruchu FMV VŠE.

Více informací