První CSR Workshop Day na VŠE

20. prosince
2007

Ve středu 5. prosince 2007 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila studentská organizace AIESEC Praha – první Workshop Day se zaměřením na CSR.

Studenti měli možnost získat přehled o využívání strategie

CSR (Corporate Social Responsibility, neboli Společenská odpovědnost firem)

v českých společnostech ve čtyřech 90 min. blocích.

Workshop Day zahájil Jakub Vilhelm z ČSOB blokem, kde jste se na chvíli mohli vžít do role manažera banky a navrhnout, co byste v rámci CSR chtěli zavést a jak byste o tom přesvědčili vedení. Po představení všech nápadů jsme se dozvěděli, co už ČSOB v tomto směru dělá a jaké projekty se chystá implementovat. O poschodí výše následovala prezentace za Business Leaders Forum Magdalény Steinerové, kde jsme ještě podrobněji rozebrali, co to vlastně CSR je, co všechno tam může patřit a jak české firmy reagují na tento nový trend.

Ve třetím bloku v panelové diskusi jsme přivítali nejen zástupce firem jako je KPMG, kterou reprezentovala paní Kateřina Konečná, a za Veskom Ing. Petr Bureš, ale i Ing. Jiřího Mikeše a Ing. Jiřího Zemana za VŠE. Měli jsme tak jedinečnou možnost sledovat debatu těchto odborníků, ale zároveň zde byl prostor zapojit se svými otázkami a názory. Znovu se zde probíralo, co všechno vlastně Společenská odpovědnost pokrývá a kdy tento koncept naplno dorazí i do České republiky. „CSR je vlastně skoro všechno, co si dokážete představit.“, tak reagoval Jiří Zeman na dotaz jedné zúčastněné, jaká by byla podle něho definice CSR. Všichni se shodli na tom, že bude stále větší důraz na to, jestli firmy tuto strategii rozvíjejí. „Časem by se to mohlo stát standardem jako je nyní ISO.“ potvrdil Jiří Mikeš. V posledním bloku nám Marie Sedlická a Kateřina Strnadová představily projekty a vize do budoucna společnosti Opavia.

Cílem této akce bylo zvýšit povědomí studentů o využití a benefitech konceptu CSR. Prezentace firem a jejich strategií probíhaly interaktivní formou přímo na půdě univerzity. Každý měl šanci se zeptat na to, co ho zajímá, čemu nerozumí. Studenti, kteří by chtěli v této sféře pracovat, si potvrdili, že tento trend potichu prorůstá i do České republiky. Pokud chcete držet krok s dobou, neměl by pro vás být termín Společenská odpovědnost jen prázdné slovní spojení, ale prostředek ke zlepšení životní úrovně.