Jindřichův Hradec ocenil děkana Jirouška

13. prosince
2015

Ve středu 9. prosince převzal děkan Fakulty managementu  prof. Radim Jiroušek z rukou starosty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky pamětní medaili. Ta mu byla udělena jako zvláštní projev úcty za to, že se jako děkan Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci významným způsobem podílel na rozvoji města.

Děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci prof. Radim Jiroušek vykonával svou funkci dvě funkční období. Jeho mandát končí 31. ledna 2016. Jak ve svém projevu zdůraznila rektorka VŠE prof. Hana Machková, děkan Jiroušek má mimořádné zásluhy o vybudování dobrého jména Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, která je dnes nedílnou součástí VŠE. Prof. Jiroušek přispěl nejen k rozvoji spolupráce mezi městem Jindřichův Hradec a VŠE, ale manažersky výborně zvládl náročnou etapu modernizace kampusu, který dnes nabízí moderní zázemí pro vědecko-výzkumné i pedagogické aktivity. Rektorka také ocenila jeho podíl na výchově nastupující generace akademických pracovníků a představila nově zvoleného děkana doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D., jehož byl profesor Jiroušek školitelem.