Nový ředitel CIKS Ing. Václav Šubrta

30. prosince
2015

Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 8. prosince 2015 jmenovala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc. nového ředitele Centra informačních a knihovnických služeb. Od 1. ledna 2016 bude tuto funkci zastávat Ing. Václav Šubrta.

Ing. Václav Šubrta je absolventem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. V Centru informačních a knihovnických služeb působí od roku 1996. Ve funkci ředitele vystřídá Ing. Janu Hartmanovou, která velmi úspěšně vedla Centrum informačních a knihovnických služeb od roku 2007.

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze je veřejnou knihovnou, poskytující služby nejen akademické obci VŠE, ale i široké odborné a laické veřejnosti. Díky bohatosti fondu, odbornému zázemí VŠE a historické vazbě na Národní knihovnu ČR je CIKS garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd.

Kromě klasického fondu (cca 400 tisíc publikací) zprostředkovává CIKS přístup k řadě elektronických informačních zdrojů zahrnujících citační rejstříky, multioborové i specializované plnotextové databáze, statistická data, elektronické knihy, legislativní a faktografické databáze. CIKS je zapojen do několika konsorcií na nákup elektronických informačních zdrojů a vede konsorcium pro nákup klíčových databází pro ekonomický výzkum.

Pracovníci CIKS vedou odborné semináře zaměřené na klíčové dovednosti studentů a vyučujících v oblasti informační gramotnosti (např. plagiátorství a citace, používání citačního software, zásady efektivního vyhledávání, práce s informačními zdroji). Formou zvaných přednášek/seminářů se podílí na výuce několika předmětů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. CIKS také poskytuje odborné rešeršní a poradenské služby studentům, vědeckým i pedagogickým pracovníkům.