Partnerská škola francouzského programu MBA slaví 60 let

10. ledna
2016

IAE Lyon School of Management při Université Jean Moulin Lyon 3 zahájila oslavy 60. výročí svého založení organizací týdne mezinárodní aktivit. V rámci International Week 2016 bylo v angličtině realizováno 88 seminářů, jež učilo 63 hostujících profesorů z 25 zemí celého světa. VŠE zajistila výuku 5 seminářů, čtyři proběhly v týdnu od 4. ledna 2016 v Lyonu a jeden seminář se uskutečnil v Praze.

VŠE spolupracuje s IAE Lyon již 25 let. Úspěšná spolupráce začala v rámci Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG). při realizaci programu typu MBA ve francouzštině, který absolvovalo již více než 600 frankofonních studentů. Absolventi MBA – Master Management et Administration des Entreprises se uplatňují zejména ve francouzských společnostech. Tento studijní program byl historicky prvním akreditovaným programem IAE Lyon a slaví v roce 2016 také 60. výročí své úspěšné existence. IFTG také zorganizoval jeden ze dvou mezinárodních seminářů, které proběhly mimo Lyon (druhý uspořádala HEM Business School Maroc). Semináře na téma Doing business in the Czech Republic se zúčastnilo 28 francouzských studentů magisterských studijních programů.

Čtyři semináře v Lyonu zajistila Katedra mezinárodního obchodu, jejíž učitelé na této partnerské škole hostují pravidelně. Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D. zajistil výuku dvou seminářů na téma International Marketing Communication with the Emphasis on Central Europe, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. učila World Trade and Investing Rules – Creating the Business Environment a Ing. Radek Čajka, Ph.D. seminář na téma International Financial Management.

Další významnou součástí programu byly zasedání International Advisory Board (mezinárodní poradní orgán IAE Lyon), jehož členkou je od roku 2014 rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., a zasedání konsorcia vysokých škol, které mají prestižní akreditaci EPAS pro obory mezinárodní obchod. MIB EPAS Consortium bylo založeno v červnu 2015 na zasedání, které se konalo na VŠE v Praze. Členy konsorcia jsou Faculty of Business Studies, University of Vaasa (Finsko), IAE Lyon School of Management, Université Jean Moulin Lyon 3 (Francie), RISEBA – Riga International School of Economics and Business Administration (Lotyšsko), School of Business, Lappeenranta University of Technology (Finsko), Sheffield Business School, Sheffield Hallam University (UK) a VŠE v Praze. Cílem konsorcia je rozvoj spolupráce v oblasti studentských výměn, programů typu double degree, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, a v neposlední řadě i posílení známosti akreditace EPAS.