Studium MBA na VŠE

5. února
2016

VŠE nabízí zájemcům o profesní titul MBA (Master of Business Administration) v akademickém roce 2016/2017 tři formy tohoto studia – MBA v češtině, MBA v angličtině a francouzský program MBA vyučovaný částečně ve francouzštině a v češtině. Přihlášky na program MBA v českém jazyce lze posílat do 15. 2. 2016. Všechny programy mají akreditaci CAMBAS.

Studium programu MBA je určeno zejména absolventům vysokých škol, kteří nestudovali manažersky zaměřené studijní obory. Titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Studium MBA umožňuje získat nové poznatky z oblasti řízení firmy a navázat významné kontakty s manažery různých oborů.

Program MBA vyučovaný v češtině či angličtině nabízí na VŠE Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) při Fakultě podnikohospodářské. Program má evropskou akreditaci FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Tato mezinárodní akreditace potvrzuje vysokou kvalitu studia v souladu s přísnými mezinárodními požadavky a staví tak výuku MBA na Fakultě podnikohospodářské na úroveň MBA programů v západní Evropě. Program má rovněž českou akreditaci CAMBAS (Česká asociace MBA škol).

O kvalitě programu svědčí i výsledky letošního žebříčeku Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking. Program MBA vyučovaný na VŠE byl opět vyhodnocen jako třetí nejlepší program ve východní Evropě. Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení studia. Více informací zde.

V pátek 29. dubna 2016 se od 15,30 na místnosti NB 177 koná Den otevřených dveří, kde ISBM zájemcům o studium představí program MBA v anglickém jazyce.

Délka studia je 2,5 roku (4 semestry přímá výuka, 5. semestr Master Thesis) a školné činí 250.000 Kč bez DPH.

Více informací o programu MBA v češtině

Více informací o programu MBA v angličtině

Již od roku 1990 nabízí na VŠE Francouzsko-český institut řízení (IFTG) také francouzský MBA program vyučovaný částečně v češtině a částečně ve francouzštině. Program je akreditován ve Francii (iaelyon, School of Management) i v České republice (CAMBAS).

Dne 23. března a 6. dubna 2016 se na IFTG koná od 17,00 na místnosti RB 546 Den otevřených dveří, kde VŠE zájemcům o studium představí francouzský program MBA. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2016.

Více informací o francouzském programu MBA