VŠE a Česká spořitelna podepsaly smlouvu o spolupráci pro rok 2016

10. února
2016

Sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny (ČS) a Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) podepsali v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva ČS Tomáš Salomon a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002. Finančně přispívá na rozvoj vzdělávací činnosti, k níž mimo jiné patří publikační činnost, podpora studentských spolků, propagace vědy a výzkumu (Den vědy), podpora spolupráce zahraničních a českých studentů i společenské akce (Den s VŠE, Ples s VŠE). Spolupráce mezi bankou a univerzitou spočívá i v nefinanční rovině, kdy odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě VŠE. Pravidelně také pomáhají s absolventskými pracemi studentů.

Nově ČS v letošním roce uskuteční společně s VŠE tak zvaný Innovation Day. Během kterého budou týmy složené ze zaměstnanců banky a studentů z xPORTu VŠE a dalších partnerských univerzit řešit zadaný reálný úkol z byznysu. Odpoledne týmy ohodnotí vedení banky a představitelé VŠE.

V minulém roce stála Česká spořitelna při vzniku podnikatelského centra xPORT VŠE Business Accelerator, jimž se spolupráce se studenty posunula do praktičtější roviny. Akcelerátor pomáhá začínajícím studentským firmám, například přetavit nápad na podnikání do byznysového plánu nebo firmu v začátcích rozjet a získat pro ni investory. Studenti také řeší projekty pro firmy a korporace. Jeden z projektů pro Českou spořitelnu měl za cíl zjistit momentální stav výpočtu incentivy (systému odměňování) napříč celou divizí Operations (řízení provozu) a na základě analýzy navrhnout zlepšení, které by přineslo maximální efektivitu. I letos bude spolupráce s xPORTem pokračovat, například jedním z plánovaných projektů bude vypracování efektivního systému spolupráce s partnerskými univerzitami, který má zahrnovat ambasadory na VŠ, velké akce pro studenty všech univerzit i způsob reportingu těchto činností.