Pokračování úspěšné spolupráce s Plzeňským Prazdrojem

15. února
2016

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., podepsala s paní Catherine Sinclair, ředitelkou Úseku lidského kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj smlouvu o partnerské spolupráci na další dva roky. Hlavní náplní smlouvy je partnerství programu CEMS.

Plzeňský Prazdroj, a.s. je součástí skupiny SABMiller, která působí ve více než 75 zemích světa. S VŠE spolupracuje zejména na programu CEMS MIM, který je na VŠE realizován v rámci navazujícího magisterského studijního oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské. Plzeňský Prazdroj se podílí na výběru studentů, organizuje tzv. Skill semináře a manažeři přednášejí jak pro studenty CEMSu, tak pro studenty dalších fakult. Plzeňský Prazdroj také nabízí studentům možnost stáží, včetně stáží v zahraničí.

„Jsem ráda, že bude úspěšná spolupráce s Plzeňským Prazdrojem pokračovat i nadále. Plzeňský Prazdroj je jednou z nejznámějších českých značek a jako korporátní partner CEMSu, který sdružuje 30 nejlepších byznys škol a 70 korporátních partnerů z celého světa, výborně zapadá do strategie této mezinárodní sítě. Zejména ale oceňuji velmi intenzivní spolupráci s VŠE na mnoha různorodých projektech“, zdůraznila rektorka VŠE při podpisu smlouvy.

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., s Catherine Sinclair, ředitelkou Úseku lidského kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj. Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.; ředitelka Úseku lidského kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj Catherine Sinclair; ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE Ing. Jiří Knap; Head of Talent Management pro ČR a SR společnosti Plzeňský Prazdroj Tomáš Srb; prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.