Fakulta informatiky a statistiky spolupořádala seminář o otevřených datech

24. února
2016

Dne 19. února 2016 se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu sešli zástupci více jak 30 organizací veřejné správy, akademické sféry a neziskového sektoru, aby na společném pracovním semináři diskutovali o možnostech využití otevřených dat veřejné správy. Seminář spolupořádaný Nejvyšším kontrolním úřadem, odborem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze a Matematicko-fyzikální fakultou UK poskytnul prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a možností publikace otevřených dat s použitím principů propojených dat.

Na semináři byly představeny příklady využití otevřených dat, nástroje a standardy jejich publikace a způsoby jejich propojování. Například České správa sociálního zabezpečení na semináři představila případovou studii publikace svých otevřených propojených dat. „Ceníme si toho, že přístup ČSSZ k publikaci otevřených propojených dat byl vybrán jako jeden z příkladů dobré praxe. Během několika měsíců ČSSZ za podpory Fakulty informatiky a statistiky VŠE zvládla relativně novou odbornou oblast a vzala si ji za svou. Výsledkem je, že ČSSZ od loňského roku veřejnosti – především analytikům, prognostikům, studentům, zástupcům orgánů veřejné správy – nabízí kvalitní otevřena propojená data ve formátu RDF (rovněž i v CSV), tedy 18 datových sad z důchodové oblasti včetně jejich vizualizace. Aktuálně ČSSZ připravuje další datové sady z oblasti lékařské posudkové služby, osob samostatně výdělečně činných a správního řízení,“ uvedla Michaela Hendrychová, ředitelka sekce správy dat sociálního pojištění ČSSZ.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE se problematice otevírání dat věnuje dlouhodobě. Je jedním z odborných partnerů institucí veřejné správy, které se rozhodly cestou otevírání dat jít.