Francouzský program MBA-MAE

29. února
2016

Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG) otevírá s podporou Francouzského velvyslanectví kurz MBA – Master Management et Administration des Entreprises. V roce 2016 organizuje IFTG již 26. ročník kurzu MBA. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna.

IFTG je certifikovaným členem České asociace MBA škol (CAMBAS). Jeho hlavním projektem je postgraduální vzdělávání frankofonních manažerů. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci. Podle francouzské legislativy je do programu možno přijímat zájemce na úrovni „bac + 4“, tj. i studenty posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.

Studium umožňuje komplexně obsáhnout problematiku firemního řízení. Odborná výuka proběhne v období červen 2016 – leden 2017 formou 10 týdenních intenzivních vzdělávacích modulů.

  • Mezinárodní podnikatelské prostředí
  • Ekonomické informace, Obchodní právo
  • Marketing
  • Řízení lidských zdrojů
  • Řízení organizací a společenská zodpovědnost, Pracovní právo
  • Informační systémy a projektový management
  • Účetnictví a controlling
  • Finanční řízení
  • Strategický management
  • Logistika a řízení kvality, Rozvoj osobnosti manažera

Po skončení teoretické části kurzu jsou studenti povinni absolvovat minimálně tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo v zahraničí a v září 2017 obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.

Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s konsorciem francouzských vysokých škol ekonomických. Jedná se o Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon), Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IAE Paris) a Audencia Nantes. Absolventi získávají vysokoškolský diplom Université Jean Moulin, Lyon 3, který je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE v Praze a francouzští profesoři.

Dny otevřených dveří: 23. března 2016 a 6. dubna 2016, vždy od 17,00 hodin v 5. patře Rajské budovy VŠE, učebna RB 546.

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2016.

Více informací: http://iftg.vse.cz/

Fotografie z promoce na Francouzském velvyslanectví: