Oceněni nejlepší absolventi doktorského studia FMV

17. ledna
2008

Na konci roku 2007 byli na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) VŠE opět po roce oceněni tři nejlepší absolventi doktorského studia, jejichž disertační práce byly vybrány nezávislou hodnotící komisí k ocenění ve 2. ročníku Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci.

Cílem této soutěže je podpořit nadané absolventy doktorského studia, kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého poznání ve studovaném oboru a na školícím pracovišti v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty. Díky finanční podpoře Komerční banky, a. s. vítězové získali rovněž finanční ohodnocení ve výši Kč 25.000 za 1. místo, Kč 15.000 za 2. místo a Kč 10.000 za 3. místo.

K předání ocenění došlo na slavnostním zasedání Vědecké rady FMV 12. prosince 2007. Diplomy předali prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. (zástupce Komerční banky) a děkanka FMV prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Na prvním místě se umístila práce Ing. Alexandra Hobzy, M.A., D.E.A., Ph.D.ČR v procesu asociace k EU – se zvláštním zřetelem na problematiku koordinace strukturálních reforem„. Školitelkou studenta byla prof. Ing. Božena Plchová, CSc. Na druhém místě se umístila práce Ing. Vladimíra Kváči, Ph.D.Sociopolitické rozpory a demokracie v subsaharské Africe„. Školitelkou byla prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. Na třetím místě se umístila práce Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.Sociálněpsychologická teorie a její aplikace v marketingové komunikaci„. Školitelkou byla doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.