Nový studentský tajemník VŠE

16. března
2016

Dne 15. března 2016 nastoupil do funkce nový studentský tajemník rektorky VŠE Ing. Jakub Drábek, který je zároveň doktorandem na NF VŠE. Studentský tajemník zprostředkovává komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením školy.

Ing. Jakub Drábek je studentem doktorského studia na Fakultě národohospodářské v oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století. Dále je pomocným vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny VŠE, kde má na starosti především digitalizaci archivu, a pomocným vědeckým pracovníkem katedry Hospodářských dějin. V roli studentského tajemníka střídá Ing. Drábek Ing. Stanislava Richtera.

Jako studentský tajemník bude zprostředkovávat komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením školy, reprezentovat zájmy studentských organizací a pomáhat v řešení jejich požadavků. Kompletní výčet problematiky, se kterou se studentské organizace mohou na studentského tajemníka obracet, je zveřejněn na jeho webových stránkách.

Se studentským tajemníkem mohou zástupci studentských organizací komunikovat prostřednictvím emailu jakub.drabek@vse.cz nebo osobně během pravidelných konzultačních hodin v místnosti NB171.