23. 3. 2016: Den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině na VŠE

17. března
2016

VŠE nabízí možnost studia v angličtině v bakalářském, navazujícím magisterském, i doktorském studiu. Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské programy se uskuteční ve středu 23. března 2016 v Rajské budově VŠE.

Cizojazyčné bakalářské studijní obory nabízí Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Národohospodářská fakulta. Školné je u všech bakalářských oborů stanoveno na 3 600 eur/akademický rok.

Informační schůzka pro zájemce o bakalářské obory proběhne 23. března od 17 hodin v místnosti RB 211. Následovat bude menší veletrh se stánky jednotlivých programů ve 2. patře RB.

Cizojazyčné navazující magisterské studijní obory je možné studovat na čtyřech fakultách: Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a na Fakultě informatiky a statistiky. Kromě toho lze studovat i celoškolní studijní obor International Business – Central European Business Realities (IB), který má zároveň prestižní akreditaci EPAS od European Foundation for Management Developement. Na výuce v IB participují učitelé všech fakult. Navazující magisterské studijní obory probíhají ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Školné se proto liší podle charakteru programu a pohybuje se v rozmezí 1 800 – 3 600 eur/akademický rok.

VŠE Prague

Informační schůzka pro zájemce o magisterské obory proběhne 23. března od 18 hodin v místnosti RB 211. Následovat bude menší veletrh se stánky jednotlivých programů ve 2. patře RB.

Věděli jste, že… ?

  • V cizojazyčných programech máte šanci poznat spolužáky ze všech koutů světa.
  • Výuka v cizojazyčných programech probíhá v malých skupinách.
  • Studenti cizojazyčných programů mají všechny výhody spojené se statusem studenta včetně možnosti získat prospěchové stipendium.