30. 3. 2016: Přednáška „Pitching Research“ (prof. Robert Faff, University of Queensland Business School)

23. března
2016

Fakulta podnikohospodářská si dovoluje pozvat akademické pracovníky, doktorandy a studenty se zájmem o výzkum působící na všech fakultách VŠE na přednášku prof. Roberta Faffa z australské University of Queensland Business School s názvem „Pitching Research“.

Profesor Faff vytvořil metodiku k usnadnění návrhu témat výzkumných projektů, a to zejména na jejich počátku. Jeho šablona „pitch template“ je relevantní zejména pro začínající studenty doktorského studia a postdoktorandy, kteří čelí výzvě identifikace jasného a stabilního tématu výzkumu. Přednáška může pomoci i zkušenějším výzkumníkům při hledání nových výzkumných příležitostí nebo pravidelného upřesňování vlastního výzkumného zaměření.

Více detailů o obsahu přednášky je k dispozici v článku na SSRN, který je možné stáhnout zde: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462059.

K dispozici je také leták ke stažení.

Datum: 30. 3. 2016 14:30-16:00.

Místnost: RB 546

Přednáška se koná v anglickém jazyce.

Prosíme o registraci prostřednictvím tohoto formuláře.