Umístění VŠE v Praze v QS World University Rankings by Subject 2016

11. dubna
2016

VŠE se umístila mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2016 pro obor ekonomie a ekonometrie. V žebříčku se umístily univerzity z 39 zemí, ze střední a východní Evropy bodovaly pouze Rusko, Česká republika a Maďarsko.

QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které vychází ze čtyř kvalitativních kritérií. První dvě kritéria hodnotí mezinárodní pověst a uznání univerzity v akademické obci (academic reputation) a mezi zaměstnavateli (employer reputation). Další dvě kritéria hodnotí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti. Sledován je počet citací na učitele v databázi Scopus během posledních pěti let (research citation per paper) a tzv. h-index, který je uznávaným metodologickým nástrojem na hodnocení publikačních ohlasů odborných článků.

QS zveřejňuje přesné pořadí u 50 nejlepších univerzit. Pro další jsou využity intervaly (51-100; 101 – 150; 151 – 200 a 201 – 300). Nejlepších výsledků dosáhly tradičně americké univerzity, které jsou v žebříčku TOP 10 zastoupeny 7x a celkem se jich mezi 300 nejlepšími umístilo 69. Velké zastoupení mají i západoevropské vysoké školy: Velká Británie (34), Itálie (16), Německo (15), Nizozemí (9), Španělsko (9), Francie (8), Švédsko (6), Švýcarsko (6), Belgie (4), Dánsko (4), Rakousko (3), Finsko (3), Irsko (2), Norsko (2), Řecko (1), Portugalsko (1). Ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny pouze Rusko (3), Česká republika (2) a Maďarsko (2). Celkem se tedy v hodnocení mezi 300 nejlepšími prosadilo 127 evropských univerzit. Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova byly zařazeny do intervalu 201-300.

Pořadí nejlepších univerzit v oboru ekonomie a ekonometrie:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
2. Harvard University, USA
3. Stanford University, USA
4.-6. Princeton University, USA
4.-6. University of California, Berkeley (UCB), USA
4.-6. University of Chicago University of Chicago, USA
7. LSE – London School of Economics and Political Science, UK
8. University of Oxford, UK
9. Yale University, USA
10. University of Cambridge, UK

Více informací na: http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016