Rektorský sportovní den na VŠE 2016

21. dubna
2016

Ve středu 20. dubna 2016 proběhl na VŠE další ročník Rektorského sportovního dne. Program byl plný sportovních aktivit pro studenty i zaměstnance, přinesl ale i možnost dozvědět se o sportu více přímo z úst kvalifikovaných odborníků.

Organizátoři fotbalového turnaje UniCup totiž za účasti významných osobností uspořádali interaktivní seminář se sportovní tématikou „Sport, vzdělání a kultura v současné době“. Celý seminář zahájila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., která ve své úvodní prezentaci představila Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE, rozsáhlá sportovní zařízení VŠE i různé sportovní aktivity, kterých se studenti a zaměstnanci účastní v průběhu roku.

V dopolední části měli účastníci semináře možnost dozvědět se o současné situaci ve sportu v Praze, o problematice jeho financování nebo o rozvoji největší běžecké série v České republice. Radní hl. m. Prahy pro kulturu a sport Jan Wolf uvedl, že aktivně se sportu věnuje více než 60 % Pražanů a že z celkem 35 tisíc sportovních klubů v ČR jich více než 4 800 sídlí v Praze. Dalšími řečníky v této části byli předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta a zakladatel Projektu pražského mezinárodního maratonu Carlo Capalbo.

Rektorský sportovní den 2016 Odpolední blok byl věnován praktické části sportu, konkrétně výkonům sportovců na amatérské a špičkové úrovni, výživě a životnímu stylu nebo harmonii psychické a fyzické stránky při sportu. Hosty této části byli přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., fyzioterapeutka Mgr. Dagmar Mostecká a výživový specialista Ing. Petr Havlíček.

Rektorský sportovní den byl však především určen aktivním sportovcům. V multifunkční sportovní hale VŠE na Třebešíně proběhl např. volejbalový turnaj smíšených týmu, jehož vyhlášení se zúčastnila i rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ta osobně pogratulovala týmům, které se umístily na prvních třech příčkách a stihla také podpořit účastníky florbalového a basketbalového turnaje smíšených družstev.

Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016 Rektorský sportovní den 2016