Čestný doktorát prof. M. Hashemu Pesaranovi

9. května
2016

Dne 20. května udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti ekonometrie prof. M. Hashemu Pesaranovi. U této příležitosti povede prof. Pesaran krátkou přednášku na téma „Oil, Middle East and the Global Economy”.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne 20. května v 11 hodin ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím registrujte.

Pesaran působí jako John Elliott Distinguized Chair in Economics a profesor ekonomie na University of Southern Carolina, kde je také ředitelem USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics. Je emeritním profesorem univerzity v Cambridge. Na návrh Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky ze dne 23. dubna 2015 rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ M. Hashemu Pesaranovi dne 26. května 2015 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi M. Hashemu Pesaranovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Pesaran je přední světový odborník v oblasti ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů, makroekonometrického modelování, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat, vyjadřuje se ke globálním ekonomickým problémům a otázkám energetiky. Jeho neobyčejně široký odborný rozhled a fakt, že se řadí mezi nejvýznamnější světové ekonomy, jsou inspirací pro akademickou obec Vysoké školy ekonomické v Praze.

Profesor Pesaran publikoval více než 175 prací v nejvýznamnějších světových časopisech. Jeho práce byla publikována ve 13 knihách. Jeho poslední publikace s názvem Time Series and Panel Data Econometrics pojednává o aktuálním vývoji v oblasti analýzy časových řad a panelových dat. Podle agentury Thomson Reuters patří profesor Pesaran v současnosti mezi nejvýznamnější ekonomy na světě.

V roce 2013 přijal prof. M. Hashem Pesaran pozvání spolupracovat na projektu DYME (http://dyme.vse.cz). V červnu roku 2014 se účastnil DYME Workshop 2014, kde přednesl hlavní přednášku „Debt, Inflation and Growth“.

Více informací