Klub absolventů na VŠE

19. května
2016

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy a prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra pořádá pro své absolventy řadu akcí. Jednou z nich je také projekt s názvem „Absolventské středy“, který na VŠE probíhá již druhým rokem.

Na projektu Absolventských střed se podílejí všechny pražské fakulty, které nabízejí cyklus pravidelných odborných přednášek na zajímavá témata. Přednášky se konají vždy poslední středu v měsíci od 18,00 do 19,30 a jsou bezplatné. Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách Rozvojového a poradenského centra (RPC).

Poslední přednášku letního semestru 2016 pořádá ve středu 25. května Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. Tématem tentokrát bude „Role státní podpory vývozu v období ekonomického růstu a specifické poslaní České exportní banky“ a hovořit o něm bude povolaný odborník z praxe Ing. Karel Bureš, předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky, a.s. V zimním semestru bude cyklus absolventských střed zahájen opět 26. října.

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra pro své absolventy i další akce. Díky tradičnímu Dni s VŠE, který se bude konat 12. listopadu 2016, se bývalí studenti mohou setkávat na své Alma Mater v neformální uvolněné atmosféře. Veletrh pracovních příležitostí Šance, který se koná dvakrát ročně, zprostředkovává čerstvým absolventům VŠE informace o možnostech pracovního uplatnění v celé řadě firem a institucí. Při VŠE funguje i Klub absolventů VŠE, jehož členové aktivně udržují kontakt s univerzitou a jsou pravidelně zváni na odborné i společenské akce, například na Ples VŠE, který se letos koná 30. listopadu v Lucerně.