VŠE udělila čestný doktorát profesorovi M. Hashemu Pesaranovi

26. května
2016

V pátek 20. května 2016 převzal britský ekonom M. Hashem Pesaran čestný titul „doctor oeconomiae honors causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. M. Hashem Pesaran je emeritním profesorem univerzity v Cambridge a zároveň působí jako profesor ekonomie na University of Southern Carolina, kde je také ředitelem USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics. Profesor Pesaran je přední světový odborník v oblasti aplikované ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů, makroekonometrického modelování, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ profesorovi Pesaranovi na základě návrhu Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti téměř 200 hostů, včetně rektorů či prorektorů osmnácti českých vysokých škol a několika velvyslanců. Během slavnostního předávání vystoupil Pesaran s přednáškou na téma „Oil Booms and Busts and the Global Economy“. Profesor Pesaran svou přednášku věnoval především otázkám fluktuace cen ropy a jejímu vlivu na ekonomiky jednotlivých zemí, ale i tu globální.

Krátké video ze slavnostního zasedání Vědecké rady VŠE

Přednáška prof. Pesarana je k dispozici zde.
Prezentace prof. Pesarana je k dispozici zde.

Rozhovor s prof. Pesaranem pro Hospodářské noviny zde.

Laudatio děkana Fakulty informatiky a statistiky

Ekonometrie

Ekonometrie je vědní disciplína zabývající se konstrukcí, empirickou verifikací a praktickou aplikací ekonometrických modelů za účelem analýzy vztahů mezi ekonomickými veličinami a tvorby jejich predikce. V rámci ekonometrie mají nezastupitelné místo matematické a statistické metody. V ekonometrických analýzách se vychází ze statistických dat ekonomického charakteru, jejichž zdrojem jsou zejména národní statistické úřady a centrální banky. Výsledky empirických ekonometrických analýz jsou významným a efektivním podpůrným materiálem pro rozhodovací činnosti na vládní úrovni, ve finančních institucích a výrobních podnicích. Profesor. M. Hashem Pesaran je přední světovou osobností v oblasti ekonometrie. Publikoval více než 170 prací v nejvýznamnějších světových časopisech. Jeho práce byla publikovaná v 13 knihách. Podle agentury Thomson Reuters prof. Pesaran patří v současnosti mezi nejvýznamnější ekonomy světa.

Fotogalerie