Úspěšné konference na FMV

1. června
2016

V minulém týdnu se na Fakultě mezinárodních vztahů uskutečnilydvě významné mezinárodní konference, které již mají dlouholetou tradici a vydobyly si místo mezi uznávanými akcemi. Jedná se o konference pořádanou Katedrou mezinárodního obchodu a Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka. Tento rok šlo již o 16. resp. 20. ročník.

V pátek 27. května 2016 uspořádala Katedra mezinárodního obchodu ve spolupráci s Katedrou marketingu a Obchodnou fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě již 16. ročníkkonference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. V jejím rámci proběhla v dopoledním čase její plenární sekce, která byla formou videokonference prezentována i na Slovensku. Tato sekce čítala tři přednášející, a to Pavla Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank CZ a SK, Petru Průšovou, výkonnou ředitelku Millward Brown pro střední Evropu a Pavola Minára, hlavního stratéga reklamní společnosti Istropolitana Ogilvy.

Odpoledne poté proběhly celkem tři odborné sekce, a to International Trade and International Finance, International Business and Management a International Marketing and Consumer Behavior. Všechny příspěvky, které prošly vícenásobným nezávislým recenzním posuzováním, byly publikovány ve sborníku. Cílem organizátorů konference je mít sborník v co nejbližší době indexovaný v jedné z uznávaných databází. Za 16 let své existence prošla konference postupnými změnami, kdy lze poukázat zejména na rozšířený mezinárodní záběr a konání konference v anglickém jazyce. Více viz zde.

Ve dnech 26. – 27. května 2016 se na FMV uskutečnil rovněž 20. ročník Konference mladých badatelů, tentokrát s titulem „Shifting Balances of International Relations?“. Na konferenci vystoupily více než tři desítky studentů doktorského studia a začínajících výzkumníků v oblasti mezinárodních vztahů. Mezi zahraničními účastníky byli např. zástupci Chorvatska, Ekvádoru, Polska, Thajska nebo Gruzie. Hlavní proslov přednesl jeden ze zakladatelů konference, prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., který je v současnosti politickým tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a ředitelem Kabinetu ministra. Novinkou letošního ročníku se stal doprovodný program sestávající z odborných exkurzí, workshop a projekce dokumentárního filmu.

Konference mladých badatelů během dvou dekád své existence vytvořila prostor k prezentaci výzkumu a získávání prvních zkušeností na mezinárodních odborných fórech pro více než 600 doktorandů a postdoktorandů. Řada účastníků jejích starších ročníků dnes již zastává prestižní akademické posty, mnozí se též uplatnili v mezinárodní, evropské či národní politické praxi. Na začátku své kariéry na konferenci vystupovali např. profesor University v Tartu Vjačeslav Morozov, profesor Petrohradské státní univerzity Jurij Germanovič Akimov, poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová nebo koordinátorka Evropské komise pro boj s antisemitismem Katarina von Schnurbein. Více viz zde.