Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce

6. června
2016

Od 1. června až do 2. září 2016 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku na Vysoké škole ekonomické (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity.

Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost a VŠE její realizací za podpory MŠMT plní Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí. Univerzita je určena jednak seniorům ve starobním důchodu, jednak také zájemcům v invalidním důchodu.

Univerzita třetího věku VŠE v Praze nabízí seniorům studium ve více než 64 předmětech z několika oblastí. Předměty přitom nejsou svázány do oborů a je možné studovat jeden či libovolné množství předmětů. Studium je organizováno po semestrech dle harmonogramu výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů v zimním semestru a 13 týdnů v letním semestru. Zájemci mohou začít studovat od září či od února, přičemž maximální doba studia jsou 3 roky. V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají podrobné informace o předmětech a o organizaci výuky.

Předměty se registrují vždy pouze na jeden semestr a jsou nabízeny v rámci čtyř kategorií: Společensko-vědní předměty, Jazykové předměty, Informatické předměty a Zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty, kompletní výčet je k dispozici zde. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast v 7 týdnech výuky v prvních 12 týdnech výuky, popř. splnění dalších podmínek stanovených učiteli. Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých předmětů.

Již tradičně převládá největší zájem o předměty Dějiny umění, Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch, Pohyb v prevenci a péči o zdraví nebo Psychologie v nás. S ohledem na informatické předměty je zájem především o Digitální fotografování, Počítačovou grafiku, Mobilní zařízení a GPS navigace včetně výuky geocachingu. Rozsáhlá je také jazyková výuka v malých výukových skupinách do 20 studentů (angličtina, němčina, španělština, italština, ruština).

Na závěr akademického roku se koncem května koná slavnostní promoce. Zde studenti, kteří za akademický rok absolvovali úspěšně alespoň 5 předmětů, obdrží souhrnné osvědčení z rukou akademických funkcionářů školy. Také ostatní studenti jsou na promoci představeni vedení školy.

Více informací o registraci na Univerzitu třetího věku, jejím průběhu a poplatcích za studium naleznete zde.