VŠE podpořila mladé vědce v rámci 38. ročníku SOČ

21. června
2016

Rektorka VSE prof. Ing. Hana Machková, CSc. udělila zvláštní cenu nejlepším účastníkům Celostátní přehlídky 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala ve dnech 17. – 19. 6. 2016 v prostorách Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradec Králové.

SOČ je soutěží talentovaných studentů středních škol, kteří mají za úkol řešit odborné problémy v 18 vědních oborech. Cílem soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení takovýchto problémů. Unikátnost soutěže spočívá především v tom, že se jedná o nejvýznamnější a nejobsáhlejší soutěž mladých vědeckých talentů z celé České republiky.

Soutěž zpravidla probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které soutěžící obhajují před odbornou porotou. Zúčastnit se jí mohou žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Soutěžící musí projít školními, okresními a krajskými koly a teprve vítězové krajských kol se utkají na celostátní přehlídce prací. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích, například International Science and Engineering Fair v USA a mnoha dalších, (podrobněji na www.soc.cz).

Nad oborem 13 Ekonomika a řízení převzala tento rok záštitu rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Cenu určenou medailistům tohoto oboru předal na slavnostním vyhlášení v královehradeckém Adalbertinu statutární zástupce rektorky a prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., který je zároveň předsedou Ústřední poroty SOČ, neboli „hlavním rozhodčím“ celé soutěže. Porotci celostátní přehlídky v uvedeném oboru jsou doc. Ing. Tomáš Kincl, proděkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, a Ing. Petr Mazouch, Ph.D., proděkan Fakulty informatiky a statistiky. 

Letošní ročník hodnotím jako skvěle organizačně připravený,“ říká předseda Ústřední poroty SOČ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. „Soutěžící mne překvapili velmi vysokou úrovní prezentačních dovedností. Vysoká byla i kvalita vlastních prací, řada obhajovaných prací by obstála minimálně jako bakalářské práce. Pětina prací byla jednotlivými odbornými porotami hodnocena jako práce mimořádné, což znamená, že na celostátní přehlídce se napříč obory vyskytlo téměř 60 výjimečných prací.“

Oceněným blahopřejeme a věříme, že je v příštích letech přivítáme v řadách studentů VŠE.