Vzdělávání budoucích pedagogů na VŠE

27. června
2016

Katedra didaktiky ekonomických předmětů nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurz Doplňující pedagogické studium (DPS). Kurz je určen pro absolventy magisterského a inženýrského stupně vysoké školy ekonomického zaměření, kteří již učí nebo chtějí učit ekonomické předměty na SŠ či VOŠ.

Studium je organizováno a zajišťování jako dvousemestrální kombinované a probíhá na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti v blocích absolvují celkem 10 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní didaktiky předmětů, ať už se jedná o účetnictví, ekonomiku či fiktivní firmu, či využití didaktické techniky. To je doplněno kurzy z rétoriky, pedagogické psychologie či pedagogiky. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce.

Studium účastníkům poskytne sadu osvědčených metod pro výuku ekonomických předmětů, které potenciálním pedagogům výrazně usnadní přípravu na výuku a rozšíří pedagogický záběr již aktivních učitelů. Studium je akreditováno a jeho absolventi obdrží „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na středních a vyšších odborných školách“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci.

Přihlášky na doplňující akreditované studium lze podávat do 30. září 2016, termín zahájení kurzu bude upřesněn.

Formulář přihlášky a více informací o kurzu, učebním plánu a harmonogramu naleznete na stránkách katedry http://kdep.vse.cz. Současnou úpravu a organizaci studia uvádí také krátké video.