4. ročník Volejbalové ligy VŠE (CTVS)

1. července
2016

Centrum tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické v Praze bylo i v akademickém roce 2015/2016 organizátorem, tentokrát již čtvrtého ročníku, Volejbalové ligy VŠE. Soutěž je kláním fakultních týmů složených ze studentů školy. Jednoznačným vítězem letošního ročníku je Fakulta financí a účetnictví.

Palubovka Sportovní haly na Třebešíně v akademickém roce 2015/2016 opět poznala tvrdost smečů reprezentantů fakult ve 4. ročníku Volejbalové ligy VŠE. Snaha jednotlivých fakultních týmů o co nejúspěšnější reprezentaci byla patrna při každém utkání a probíhala v duchu fair play. Je nutno ocenit studenty volejbalisty, kteří vedle studijních povinností jsou ochotni svým volejbalovým umem přispět k týmové reprezentaci a dobrému jménu své fakulty ve sportovní oblasti.

Letošní ročník se stal doménou obou týmů fakulty financí a účetnictví. Vítězství dívek FFÚ v tomto ročníku je již čtvrté za sebou a mužům se podařilo zvítězit poprvé. Vítězství studentů ocenil doc. Ing. L. Mejzlík, Ph.D., děkan fakulty. Studenty pozval na společenské setkání spojené s vyslovením poděkování za úspěšnou reprezentaci fakulty a předáním pamětních plaketek. Plakety, jako dar a podporu vysokoškolských studentů, poskytuje Nadace Preciosa.

Vítězné týmy jednotlivých zápasů dokumentují průběh soutěže v reportážích z utkání. Reprezentačním týmům fakult je nutno poděkovat za účast ve VL VŠE a přejeme, aby v příštím ročníku navázaly na dosavadní úspěchy.

Fotogalerie ze setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami a studenty Fakulty financí a účetnictví, vítěznými týmy 4. ročníku VL VŠE – 13. 6. 2016

Více o Volejbalové lize VŠE a fotogalerii ze setkání pana děkana s vítěznými týmy 4. ročníku naleznete zde.