Akademický rok 2015/2016

2. července
2016

V akademickém roce 2015/2016 rozjela VŠE řadu nových projektů. V lednu 2016 proběhl na VŠE první ročník veletrhu pražských veřejných vysokých škol, který během jednoho dne navštívilo více než 3 500 středoškoláků. Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE navíc v květnu uspořádal nultý ročník Startup Festivalu určený nadějným podnikatelským projektům a zájemcům o ně.

Čtenářské koutky na VŠEV lednu byly také otevřeny čtenářské koutky, které díky partnerství VŠE, vydavatelství Economia a společnosti KPMG denně nabízejí tištěné Hospodářské noviny. V rámci absolventských aktivit se v březnu vůbec poprvé sešel klub absolventů VŠE žijících v Rakousku.

V roce 2015 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 2 985 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 983 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 384 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 2 893 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 085 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 340 studentů.

Zájem o studium na VŠE je stále velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo pro akademický rok 2015/2016 podáno celkem 10 652 přihlášek a počet podaných přihlášek opět 3x převýšil nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských programů bylo zapsáno 3 301 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2015/2016 spolupracovala VŠE v Praze s více než 240 partnerskými vysokými školami ze čtyř kontinentů a nabízela českým i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů i odborných předmětů v cizích jazycích. Velmi žádanými byly blokové semináře zahraničních hostujících profesorů. Výuka probíhala převážně v angličtině a v roce 2015 se nabízelo celkem 87 předmětů.

Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. V roce 2015 přijelo na VŠE studovat celkem 1 076 studentů v rámci výměnných programů, z toho 182 studentů zde studovalo v rámci letních (resp. zimních) škol. Na studijní a pracovní pobyty (odborné praxe) do zahraničí bylo vysláno celkem 1 057 studentů. Nejvíce studentů VŠE studovalo v roce 2015 na německých (149 studentů), francouzských (90 studentů), amerických (74 studentů) a rakouských (66 studentů) vysokých školách. Zejména díky programu CESP a letním školám studovalo na VŠE nejvíce studentů z USA (294 studentů), Mexika (176 studentů), Francie (106 studentů) a Německa (67 studentů). Zahraniční studenti si mohli každý semestr volit z nabídky více než 150 předmětů, které vyučují učitelé všech pražských fakult.

V roce 2015/2016 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. VŠE se umístila mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2016 pro obor ekonomie a ekonometrie a skončila na 81. místě v hodnocení Financial Times European Business Schools Ranking. V roce 2015 se VŠE rovněž stala členem mezinárodní organizace AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business). V roce 2015 navíc VŠE získala 1. místo ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal a opět se zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších manažerských škol (vyhlašují se vždy 3 nejlepší manažerské školy 9 geografických oblastí).

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

Podpis smlouvy o spolupráci s Bel Sýry Česko, a.s. Veletrh pracovních příležitostí ŠanceŠkola se snaží aktivně zapojovat do řešení vědeckých projektů a podporovat publikační aktivity pedagogů i studentů. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie a Prague Economic Papers – patří k ceněným časopisům s tak zvaným impakt faktorem. V roce 2015 opět došlo ke zvýšení IF u obou časopisů a hodnotou svého impakt faktoru se řadí mezi nejlepší časopisy v oblasti společenských věd v České republice. VŠE v roce 2015 pořádala či spolupořádala celkem 38 vědeckých konferencí. Ve 29 případech se přitom jednalo o vědecké konference s mezinárodní účastí.

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2015/2016 společnosti 3M, Accenture, Hospodářská komora České republiky, Kooperativa, L´Oréal, Microsoft, MSD, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, T-Mobile, SAP, Bel Sýry Česko, IT Talents, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS.

Firmy se na škole prezentují 2x ročně na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum. Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce. V roce 2015 jich na VŠE přednášelo 548.

Studentský život a společenské akce

Na VŠE funguje přes 60 studentských organizací. Jde o sdružení studentů, které pojí zájem o jednu z ekonomických disciplín nebo organizování kulturních či sportovních akcí. Sportovním aktivitám je také věnován „Rektorský sportovní den“, který se koná v dubnu. Sportovně nadaní studenti VŠE školu reprezentují na velkých univerzitních klání. Například na Hokejové bitvě, Univerzitních osmách nebo univerzitním fotbalovém turnaji UniCup, kde se v roce 2016 tým VŠE umístil na první příčce.

Škola dlouhodobě podporuje i společensky prospěšné aktivity.

V květnu studenti VŠE spolu s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM uspořádali přednášku na téma darování kostní dřeně „Daruj život“. Po druhé se na VŠE uskutečnila Potravinová sbírka, kterou v dubnu 2016 uspořádaly studentské organizace Oikos-Praha a Unie studentů VŠE s podporou VŠE ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha. Studenti prestižního magisterského programu CEMS/International Management měli v akademickém roce 2015/2016 poprvé možnost účastnit se nového kurzu Corporate Social Responsibility in Practice, v rámci kterého mohou navštívit a zapojit se do pomoci v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech nebo v některém z dětských domovů.

Mezi nejvýznamnější společenské akce patřily například listopadový Ples VŠE či setkání s absolventy „Den s VŠE“, které se konalo taktéž v listopadu 2015. Již druhým rokem probíhá na VŠE projekt Absolventských střed organizovaný vždy poslední středu v měsíci jednou z pražských fakult na dané odborné téma.