Pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis uskutečnil zájezd do Velké Británie

15. července
2016

Pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil ve dnech 4. – 11. července 2016 zájezd do Velké Británie. Účinkoval nejprve v malém obsazení na koncertě v Liverpoolu, následně se pak v plném složení zúčastnil prestižního celosvětového festivalu ve Wellském Llangollenu.

Na hojně navštívené akci v Liverpoolu vystupovala společně s mladými ekonomy dvě pěvecká tělesa, jeden ze sborů „Indigo Vibe“ celý koncert pořádal a organizačně zajišťoval. Vystoupení se konalo v novogotickém kostele St´ Duncan Church. Celý večer měl vřelou atmosféru a výkon pěveckého sboru z VŠE byl pořadateli velmi pozitivně hodnocen. Protože sborové zpívání je v Evropě spíše záležitostí humanitních fakult, bylo zpívání ekonomů označeno za „nádhernou a následováníhodnou výjimku“.

V druhé části zájezdu se sešel sbor již v kompletním složení a účastnil se prestižního celosvětového sborového festivalu International Musical Eisteddfod ve Wellském Llangollenu. Jednalo se již o sedmdesátý ročník soutěže. O účasti na festivalu rozhodovala mezinárodní porota na základě nahrávky, takže již samotné potvrzení možnosti přijet bylo velmi prestižní. Na festivalu se sešly sbory prvotřídní kvality z více než třiceti zemí světa včetně Spojených států, Filipín, Nigérie a mnoha dalších. Musica Oeconomica Pragensis vystupovala ve dvou soutěžních kategoriích, kategorii smíšené sbory a v kategorii lidová hudba. Hodnocení poroty získali pražští ekonomové velmi pěkné, byla oceněna především čistá intonace, využití výrazových prostředků a stylová interpretace. Mezi kvalitními sbory (soutěžili např. i sbory složené z konzervatoristů) se Musica Oeconomica Pragensis umístila v obou kategoriích na pěkných sedmých místech. Reprezentovala tak důstojně, a to i při jiných akcích – slavnostním průvodu v národních krojích, zpívání pro studenty v jazykové škole, doprovodný zpěv bohoslužby aj., nejen Vysokou školu ekonomickou, ale i celou Českou republiku.