Memorandum o spolupráci mezi VŠE a MPO úzce propojí aktivity obou institucí

24. července
2016

Ve čtvrtek 21. července 2016 se společně sešli rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., aby společně podepsali Memorandum o spolupráci, jehož účelem je zkvalitnění součinnosti mezi VŠE a MPO v oblasti ekonomického výzkumu a vzdělávání.

Memorandum odkazuje na dosavadní velmi dobrou a úspěšnou spolupráci obou institucí při výzkumných projektech i vzdělávání ekonomických odborníků. Jeho cílem je na ni navázat a dále rozvíjet společné zájmy na vzdělávání a výzkumu v oblasti ekonomiky ČR i světových trhů. Z dosavadní spolupráce je možné jmenovat odborné stáže studentů, podíl pracovníků MPO na výuce na univerzitě či práci studentů VŠE v rámci řady projektů MPO – např. v rámci projektu Zelená linka pro export. Běžnou součástí spolupráce jsou také témata a konzultantství diplomových prací, stejně jako spolupráce na strategických dokumentech a studiích v gesci MPO.

„Pro MPO je úzká spolupráce s akademickou sférou, konkrétně s VŠE naprosto nezbytná. Chceme s jejími odborníky konzultovat některé zásadní a aktuální otázky, jako jsou např. restrukturalizační změny v českém průmyslu (včetně našeho projektu průmysl 4.0),  brexit či tvorba strategických dokumentů – např. Aktualizace Exportní strategie,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, sám úspěšný absolvent VŠE.  „Musíme držet krok v oblasti moderních metod řízení, zpracování dat, kontrolingu a vyhodnocování – a tyto otázky diskutovat jak s akademiky, tak se zástupci byznysu,“ dodal.

Aktivity, k nimž se obě strany zavazují, zahrnují především výměny a spolupráci odborníků, výzkum v oblastech partikulárního zájmu, společné vzdělávací projekty, ale i odborné stáže studentů a zaměstnanců VŠE na ministerstvu. Paralelně navíc bude probíhat vzdělávání pracovníků MPO, a to prostřednictvím kurzů vedených lektory VŠE. Memorandum se nicméně neomezuje pouze na tyto formy spolupráce a předznačuje i další možnosti, pokud se na nich v budoucnu obě strany dohodnou.

„Dlouhodobé spolupráce s MPO si vážím a jsem velmi ráda, že dnes dáme této spolupráci institucionální rámec. Vítám možnosti, které MPO nabízí studentům VŠE zejména v oblasti realizace zahraničních stáží na expoziturách CzechTrade. Velkým přínosem jsou i přednášky odborníků z MPO pro české i zahraniční studenty“, uvedla při podpisu smlouvy rektorka VŠE.

U podpisu byl za VŠE zároveň přítomen i výkonný ředitel podnikatelského akcelerátoru xPORT, Ing. Stanislav Richter. Nastolená spolupráce VŠE a MPO totiž bude probíhat také v oblasti začínajících podnikatelských projektů, tzv. startupů.