Spolupráce VŠE s firmami

23. února
2008

Ve čtvrtek 28. 2. 2008 proběhne od 15,30 v Nové aule VŠE panelová diskuze na téma „Lepší start absolventů na trhu práce jako výsledek spolupráce vysokých škol s firemním sektorem„.

Co firmy očekávají od absolventů, jak bojují o mladé talenty, či jaké konkrétní formy má spolupráce firem a VŠE a čím může být pro studenty přínosná, to jsou jen některá z témat panelové diskuze

Lepší start absolventů na trhu práce jako výsledek spolupráce vysokých škol s firemním sektorem

kterou ve spolupráci s VŠE organizuje společnost MmD.

V panelové diskuzi vystoupí se svými příspěvky:

 • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor VŠE v Praze
 • PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu
 • Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE
 • Ing. Pavel Závitkovský, partner společnosti KPMG Česká republika
 • Ing. Jaroslav Páviš, ředitel odboru nábor a výběr zaměstnanců, Česká spořitelna
 • Klára Štěpánová, viceprezident AIESEC Praha

Studenti VŠE budou mít možnost setkat se se zástupci firemního i veřejného sektoru, studentských organizací a akademické sféry a diskutovat s nimi o zkušenostech v oblasti přípravy vysokoškolských studentů a o samotném uplatnění studentů a absolventů v praxi.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce rpc.vse.cz/panelovadiskuse. Studenti i učitelé VŠE jsou na tuto akci srdečně zváni, vstup je zdarma.

Lepší možnosti pro uplatnění absolventů i studentů na trhu práce – to je jedna z hlavních výhod, kterou vysokým školám přináší spolupráce se soukromým sektorem. Úzká spolupráce s firmami pomáhá ještě více rozvíjet talent studentů, kterým umožňuje získávat praktické zkušenosti ruku v ruce s těmi teoretickými. V současné době mají studenti na výběr z velkého množství příležitostí jak navázat spolupráci s některou z významných firem. Na VŠE jim v tom pomáhá Rozvojové a poradenské centrum.

Rozvojové a poradenské centrum se ve vztahu ke studentům zaměřuje především na zprostředkování kontaktů s firmami:

 • Dvakrát ročně organizuje veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, kterého se pravidelně účastní více než 60 renomovaných firem a více než 1 500 studentů VŠE. Pro jarní Šanci, která se přímo zde na VŠE uskuteční 18. a 19. 3. 2008 je již v tuto chvíli registrováno více než 65 společností.
 • Organizuje přednášky firem zaměřené na nabídku pracovní kariéry studentům.
 • Zajišťuje prezentace firem v prosklených vitrínách v prostorách školy.
 • Ve spolupráci se společnostmi Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers pořádá každoročně Den auditorské a daňové profese.
 • Zprostředkovává pracovní nabídky firem studentům prostřednictvím informování na webu i nástěnkách. V roce 2007 bylo takto inzerováno více než 160 pracovních míst vhodných pro studenty.
 • Realizuje či jinak podporuje soutěže pro studenty, např. Cenu Penty za vynikající studijní výsledky, Generali Top talent, KPMG Case Competition, Citizen Act, Global Management Challenge, Startup roku a další.

Dále Rozvojové a poradenské centrum nabízí studentům workshopy a semináře zaměřené na podporu jejich uplatnění na trhu práce. V každém semestru jsou realizovány alespoň čtyři semináře zaměřené na témata „Jak uspět u přijímacího pohovoru„, „Jak najít práci svých snů“ a podobně. Semináře jsou realizovány ve spolupráci s renomovanými personálními agenturami. Dále je ve spolupráci se společností PricewaterhouseCoopers nabízena psychologická diagnostika, kdy studenti nejprve procházejí psychologickým testováním, poté mají možnost si nanečisto vyzkoušet assessment centrum. Na základě výsledků dochází poté k profesně-poradenským rozhovorům, které se týkají doporučení pro další rozvoj jejich pracovní kariéry. Pro rok 2008 plánuje Rozvojové a poradenské centrum další prohloubení spolupráce s praxí, zejména navázání spolupráce s dalšími významnými firemními partnery, rozvoj kariérového poradenství pro studenty a systematickou práci s absolventy školy.


Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD.
ředitel Rozvojového a poradenského centra
E-mail: rpc@vse.cz


Tisková konference o spolupráci VŠE v Praze a KPMG
(ing. Závitkovský, prof. Hindls, ing. Lukeš).