Günter Verheugen na VŠE

6. března
2008

Dne 6. března 2008 vystoupil v Nové aule místopředseda Evropské komise a komisař pro obchod a průmysl dr. h. c. Günter Verheugen s přednáškou „Czech EU membership as a key to success in the global economy„.

Přednáška upoutala zájem mnoha účastníků z řad vyučujících, ale především studentů. Na úvod G. Verheugen konstatoval, že členství ČR v EU znamená významné ekonomické přínosy jak pro českou ekonomiku, tak pro ekonomiky původních členských zemí. Tento oboustranný úspěch, jak poznamenal, se bohužel neodráží ve veřejném mínění v ČR, které je známé svým spíše euroskeptickým postojem.
V další části přednášky hovořil G. Verheugen o výzvách, které evropskou, a tudíž i českou ekonomiku v budoucnu čekají. Jedná se zejména o ekonomickou globalizaci, stárnoucí populaci, ekologické změny a rostoucí konkurenci ze strany velkých, nově rostoucích ekonomik. Těmto výzvám by měla EU a její členské státy čelit prostřednictvím strategie pro růst a zaměstnanost, tzv. Lisabonské strategie. Jak poznamenal, strategie představuje doslova revoluční krok směrem k nové evropské ekonomice, založené na znalostech (knowledge-based economy) a spotřebě generující minimum skleníkových plynů (low-carbon economy). Lisabonská strategie hodlá ekologické výzvy, kterým v EU čelíme, přeměnit v ekonomické příležitosti. Ve druhé polovině přednášky odpověděl G. Verheugen na řadu dotazů studentů, týkajících se např. přijetí eura v ČR, imigrační politiky EU, postavení EU jako globálního politického a ekonomického aktéra apod.

Günter Verheugen je od roku 2002 držitelem čestného titulu Doctor oeconomiae honoris causa VŠE v Praze. Titul čestný doktor ekonomie byl G. Verheugenovi udělen jako významnému představiteli politické a ekonomické praxe, za osobní přínos procesu rozšiřování a přípravy vstupu ČR do EU a za přínos evropsky orientovanému vzdělání a výzkumu.

Stručný profesní životopis:

Po studiu historie, sociologie a politologie na univerzitách v Kolíně a Bonnu pracoval G. Verheugen na řadě pozic na Ministerstvech vnitra a zahraničí německé spolkové vlády. Mezi lety 1983 a 1999 byl poslancem Bundestagu za sociálně-demokratickou stranu SDP. Roku 1998 se stal ministrem pro evropské záležitosti na Spolkovém ministerstvu zahraničí. Roku 1999 se stal evropským komisařem pro rozšíření. Během jeho prvního funkčního období se EU rozšířila o deset zemí, zahájila přístupové rozhovory se třemi dalšími zeměmi a zahájila dialog se svými jižními a východními sousedy. V současné době je G. Verheugen místopředsedou Evropské komise a komisařem pro obchod a průmysl.

Více informací o G. Verheugenovi naleznete: zde.