VŠE a DECATHLON uzavřely dohodu o spolupráci

5. října
2016

Výkonný ředitel francouzské společnosti DECATHLON Hervé Danilo a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., dnes podepsali Dohodu o spolupráci. Spolupráci svou přítomností podpořil i nový velvyslanec Francouzské republiky Charles Malinas.

Francouzská společnost DECATHLON působí ve 30 zemích celého světa. Jedná se o firmu, která se specializuje na prodej sportovního oblečení a sportovních potřeb. DECATHLON se rozhodl podporovat sportovní aktivity studentů Vysoké školy ekonomické v Praze zejména proto, že pro VŠE jsou tělesná výchova a sport nedílnou součástí vysokoškolského života a mají dlouhodobou podporu vedení školy.

S výjimkou Národohospodářské fakulty je tělesná výchova povinnou součástí studijních plánů všech fakult (Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty podnikohospodářské, Fakulta informatiky a statistiky a Fakulty managementu v Jindřichově Hradci). Semestrální výuku v Centru tělesné výchovy a sportu (CTVS) absolvovalo v minulém akademickém roce celkem 6 441 studentů, z toho více než 2 500 studentů si zvolilo některý předmět CTVS navíc, tedy jako nepovinný předmět. Nabídka předmětů je pestrá a CTVS, jež má 19 učitelů na plný pracovní úvazek a 16 učitelů zaměstnaných na dohody, nabízí 162 rozvrhových akcí týdně. Téměř všichni učitelé jsou absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. U pěti sportů probíhá výuka v angličtině tak, aby na VŠE měli možnost sportovat i zahraniční studenti.

VŠE má pro rozvoj tělesné výchovy vynikající zázemí. V roce 2009 byla otevřena sportovní hala na Třebešíně, která patří k nejmodernějším zařízením pro vysokoškolský sport v Evropě. VŠE podporuje i aktivity TJ Ekonom, který sdružuje 15 sportovních oddílů a má více než 1000 členů, převážně z řad absolventů.

Tělesná výchova a sport plní významnou výchovnou i zdravotní funkci,“ zdůraznila při podpisu smlouvy rektorka Machková. „Věřím, že sport sbližuje, vychovává k týmové spolupráci a učí překonávat překážky. Američané dobře vědí, proč masivně podporují univerzitní sport a já jsem vděčná svým předchůdcům, že i v období, kdy se rušily katedry tělesné výchovy na mnoha vysokých školách, protože sport byl chápán pouze jako volnočasová aktivita, VŠE tento trend odmítla. Dnes nás studenti reprezentují v České republice i v zahraničí a prostřednictvím sportu se posiluje i pocit příslušnosti k VŠE. Moc se těším na Hokejovou bitvu 27. října, kam pravidelně zavítá více než 2000 fanoušků reprezentace VŠE.

Společnost DECATHLON je čtvrtou francouzskou firmou, která uzavřela smlouvu o spolupráci s VŠE. „Jako nový velvyslanec Francie mám velkou radost z toho, že se DECATHLON rozhodl pro partnerství s VŠE, kde již 26 let působí Francouzsko-český institut řízení. DECATHLON podpoří nejen sportovní aktivity studentů VŠE, ale část prostředků také věnuje na podporu rozvoje francouzsko-českých vztahů. Spolupráce francouzských podniků s českými vysokými školami je pro Francouzské velvyslanectví jednou z priorit,“ zdůraznil ambasador Charles Malinas.

„Máme velkou radost, že jsme se stali partnery Vysoké školy ekonomické, že můžeme podpořit sportovní aktivity studentů a zároveň jim nabídnout můstek k profesním zkušenostem, jak v rámci České republiky, tak v rámci celého světa,“ zdůraznil Hervé Danilo, CEO Decathlon Česká republika.