VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Geertu Hofstedemu

10. října
2016

Ve čtvrtek 6. října převzal holandský vědec Geert Hofstede čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Profesor Geert Hofstede je přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Jeho identifikace pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s Consequences, která ho proslavila po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ profesorovi Hofstedemu na základě návrhu Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti téměř 350 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších zástupců dvaceti českých a slovenských vysokých škol a pěti velvyslanců. Přítomen byl také velvyslanec Nizozemského království pan Eduard W. V. M. Hoeks. Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil s krátkou přednáškou na téma „Developing an international perspective: how to become a World Citizen“. Hofstede svou přednášku věnoval především vlivům kultury na naše smýšlení a osobnost. Na závěr svého vystoupení uvedl: „Společnost je jako skládačka, jedinci představují jednotlivé dílky a každý dílek je jiný, společně ale tvoří jeden celek.

Kulturní dimenze

Hofstede identifikoval pět univerzálních kulturních dimenzí, kterými lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, organizační a také třídní kultury. Čtyři z nich – vzdálenost moci (power distance), individualismus (individualism), maskulinita (masculinity) a vyhýbání se nejistotě (uncertainty avoidance) – byly objeveny na základě šetření zaměstnanců IBM. Pátá – dlouhodobá orientace (long-term orientation) – byla získána z čínského výzkumu hodnot. Všechny dimenze jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat hodnot v rozmezí 0-100.

Geert Hofstede poprvé publikoval své výsledky v knize Culture’s Consequences v roce 1980. Jeho závěry znamenaly výraznou změnu paradigma v oblasti komparativních studií kultur. Od té doby je rozvíjení jeho práce stejně jako míra výzkumu v oblasti kultur nepřetržitě na vzestupu. V dnešní době již existuje několik rámců dimenzí kultur stejně jako řada koncepcí toho, co vlastně kultura představuje. Nicméně soudě podle četnosti využití, stejně jako přetrvávající platnosti Hofstedeho dimenzí oproti jiným druhům dat, je Hofstedeho model stále nejpravděpodobnější a praktický.

Fotogalerie