Setkání VŠE Alumni Austria na téma Kurzová politika České národní banky

17. října
2016

Ve středu 12. října se s podporou Vienna Insurance Group (VIG) uskutečnilo další setkání VŠE Alumni Austria, prvního klubu absolventů VŠE v zahraničí. Součástí události bylo setkání s doc. Ing. Josefem Taušerem, Ph.D., děkanem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, které bylo spojeno s diskusí na téma Kurzová politika České národní banky. Po odborné části následoval neformální program věnovaný rozhovorům mezi účastníky.

Setkání na půdě Vienna Insurance Group proběhlo za účasti 35 zájemců z řad členů a příznivců absolventského klubu. Docent Taušer nejprve krátce představil téma celého večera, následně pak ve své přednášce podrobněji rozebral např. důvody a průběh kurzových intervencí. Druhým řečníkem večera byl Ing. Roman Zeman z VIG, který svou prezentaci věnoval především oslabování kurzu koruny a kritice tohoto jevu. Odbornou část večera uzavřela živá diskuse, v průběhu které zazněly různorodé názory na politiku oslabování kurzu koruny ze strany ČNB. Přestože se k ní většina účastníků vyjádřila kriticky, našli se i její obhájci. Celý večer byl zakončen v příjemné atmosféře neformálního setkání při malém občerstvení.