Na Dni otevřených dveří doktorského studia na VŠE se sešly čtyři desítky zájemců

2. listopadu
2016

V úterý 1. listopadu 2016 se od 10 hod. v zasedací místnost NB 169 uskutečnil první ročník akce Den otevřených dveří pro zájemce o studium v doktorských studijních programech na Vysoké škole ekonomické v Praze“.

Záměrem akce bylo seznámení s možnostmi, které doktorské studium může zájemcům nabídnout, vysvětlení zaměření doktorského studijního programu, představení jednotlivých programů (oborů), poskytnutí informací o přijímacím řízení, umožnění konzultace nejen se zástupci fakult, ale i se stávajícími studenty doktorského studia.

V zasedací místnosti se sešly čtyři desítky zájemců o doktorské studium, převážně z řad studentů magisterského studia na VŠE, akce se ale zúčastnili také absolventi VŠE a zájemci z privátní sféry.

Setkání zahájil prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Ten seznámil zájemce s posláním a se zaměřením doktorského studia. Následovala prezentace vedoucí oddělení vědy a výzkumu Ing. Martiny Sušánkové a celá informativní část byla zakončena odbornými prezentacemi a vystoupením proděkanů pro vědu a výzkum jendotlivých fakult.

Od 11.30 se v šesti zasedacích místnostech uskutečnily osobní konzultace zájemců o studium se zástupci fakult (proděkany, garanty oborů, doktorandy, studijními referentkami), kteří informovali zájemce o jednotlivých oborech a odpovídali na konkrétní dotazy.

Akce vzbudila kladný ohlas jak u studentů, tak u zástupců fakult, a proto se bude s největší pravděpodobností v budoucnu opět opakovat.

Fotogalerie ze Dne otevřených dveří je ke zhlédnutí zde.