Čestný doktorát prof. Henry Mintzbergovi

6. listopadu
2016

Dne 10. listopadu udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti managementu prof. Henry Mintzbergovi, autorovi více než 170 odborných článků a 17 knih, jehož zásadním přínosem je inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, a zkoumání každodenního života manažera.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne ve čtvrtek 10. listopadu ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím registrujte.

Henry Mintzberg se proslavil jako přední myslitel na poli managementu a v tomto oboru zpochybnil či vyvrátil mnoho zavedených názorů a konceptů. Je uznáván pro svůj přínos nejenom v akademickém světě, ale i ve světě businessu. Jeho názory ovlivnily a formovaly největší odborné autority soudobého managementu. V minulých letech působil jako akademik na nejlepších světových universitách a přizvaný odborník na rozvoj managementu po celém světě.

Pro lepší uchopení různorodých zájmů profesora Mintzberga stačí navštívit jeho webovou stránku. Kromě toho, že je považován za mezinárodně uznávaného konzultanta a „guru“ v oblasti managementu, je také produktivním autorem týdenních TWOGů (tweety na blogu) na různá témata sahající od klimatických změn až po společenský aktivismus. Přestože nejčastěji zpracovává a vyučuje téma managementu, věnuje také partikulární zájem politickým otázkám. Ve své poslední knize nazvané „Rebalancing Society“ (2015) poukazuje na to, že pojem socialismus se převážně ve Spojených státech stal hanlivým označením, které zanechává pocit toho, že se sociálními věcmi se pojí vždy něco zlého, zatímco kapitalismus reprezentuje vždy jen to dobré. Profesor Mintzberg nicméně rád prezentuje i své méně vážné „já“. Je autorem veselé opery a satirické knížky, která pojednává o jeho nesčetných příhodách z cestování letadlem.

Vedle dvou významných mezinárodních vzdělávacích programů, které stále dnes řídí (The International Masters In Practicing Management a International Masters for Health Leadership), prof. Henry Mintzberg založil a vede společnost Coaching Ourselves International, která se specializuje na alternativní manažerské vzdělávání přímo na pracovištích.

Více informací o události