Úspěch studentů VŠE v soutěži Deloitte Actuarial Challenge 1

11. listopadu
2016

O víkendu 15. a 16. října 2016 se uskutečnila soutež Deloitte Actuarial Challenge 1. Společnost Deloitte Advisory, s.r.o., si pro studenty připravila nejdříve blok přednášek a následně odstartovala 24 hodinovou soutěž spočívající v sestavení modelu dle zadaných kritérií (konkrétně navrhnout tarif jednoho typu neživotního pojištění). Studentské týmy pracovaly samostatně, měly samy zvolit a aplikovat vhodnou výpočtovou metodu. Po odevzdání výsledků týmy představily své práce v prezentacích, kde měly zdůvodnit vybraný model výpočtu, postup a posoudit kvalitu modelu. Na základě odevzdaného projektu a prezentace byly jednotlivé týmy bodově ohodnoceny porotou pojistných expertů společnosti Deloitte.

Soutěže se zúčastnily studentské týmy ze 4 univerzit (MFF, ČVUT, MU a VŠE). Tým studentů anglicky vyučovaného oboru Quantitative Economic Analysis z Fakulty informatiky a statistiky nakonec vybojoval výtečné 2. místo. Gratulujeme oběma studentům – Darie Pirozhkové a Andriymu Zhubrydovi, kterým zároveň děkujeme za skvělou reprezentaci VŠE a programu QEA.

Atmosféra a nasazení účastníků zdaleka předčily naše očekávání. Studenti VŠE FIS, Daria a Andriy, předvedli ukázkovou analýzu dat a vytvořili sofistikovaný model, kterým se umístili v těsném závěsu za prvním týmem ve složení MFF a MU,“ uvedl RNDr. Karel Veselý, Ph.D., ředitel aktuárských a pojišťovacích služeb Deloitte CE.

No otázku, o jaké absolventy má Deloitte v současnosti zájem, odpověděl RNDr. Veselý: „Uplatnění v Deloitte je velmi široké – od auditu, daňového a právního poradenství přes management consulting až třeba po finanční a pojistnou matematiku. Z toho plyne i široké spektrum absolventů. Vždy si vybíráme a zajímají nás studenti s dobrým odborným vzděláním, analytickým myšlením a schopností jasně a srozumitelně prezentovat výstupy své práce. Za sebe bych zdůraznil poptávku po matematicky zaměřených studentech, které baví aplikované modely. “ Následně dodal:  Daria a Andriy jen potvrdili, co jsme už dávno věděli, totiž že studenti VŠE umějí být nejen výborní ekonomové, ale i statistici.”