Finanční skupina AXA a FPH založily Centrum pro výzkum a prevenci finančních rizik

20. listopadu
2016

Fakulta podnikohospodářská a společnost AXA zahájily spolupráci na Centru výzkumu a prevence finančních rizik. V rámci nově vznikajícího centra se společně zaměří na detailní výzkum osobních finančních rizik, metod a nástrojů pro snižování rizik tohoto typu v České republice. Oficiální partnerství zajistí nejen úzkou spolupráci mezi experty AXA s výzkumníky a studenty Fakulty podnikohospodářské VŠE, ale umožní sdílení nejnovějších akademických teorií, rychlé srovnání a přenos zkušeností z praxe.

V neposlední řadě partnerství otvírá prostor pro sdílení výsledků společných výzkumů, jejich interpretaci a tvorbu souvisejících opatření. Výsledkem tohoto v českých podmínkách stále ještě jedinečného partnerství soukromého a veřejného sektoru bude i zvyšování finanční gramotnosti naší populace.

„Snižovat finanční rizika se lidem daří díky neúnavnému nadšení jednotlivců pro inovace, precizní analýzu dat a schopnosti myslet dopředu. Tento přístup je přirozeně vlastní vědcům a studentům progresivních vysokých škol, ke kterým Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické   jednoznačně patří. Startujeme spolupráci s odborníky a těší nás, že podpoříme i nastupující generaci mladých, talentovaných českých ekonomů a inženýrů,“ potvrzuje David Poes, Chief Customers Officer společnosti AXA. „Naše spolupráce je nyní na počátku a ještě uvidíme, čeho můžeme společnými silami dosáhnout. Navzdory tomu, již nyní děkujeme panu prof. Ivanovi Novému, děkanovi Fakulty podnikohospodářské VŠE, za spolupráci a věříme, že se nám podaří naplnit vize Centra,“ dodal D. Poes.

Centrum staví aktivity na kombinaci praktických poznatků společnosti AXA a teoretických znalostí akademických expertů VŠE. „Informace jsou důležitým parametrem v našem rozhodování, a pokud jsou tyto informace spolehlivé a aktuální, mají cenu zlata – obzvlášť pokud se bavíme o řízení finančních  rizik. Integrací stávajících informací s unikátními daty od společnosti AXA dokáží naši odborníci lépe modelovat různé situace a okolnosti, abychom porozuměli jak předcházet krizím“, potvrzuje děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ivan Nový. Cílem společných aktivit je  kromě jiného prohloubení výzkumu povědomí a vztahu k finančním rizikům a zkoumání rozhodování o krytí rizik napříč populací. Kromě realizace výzkumů a osvětových aktivit se instituce chce zaměřovat i na realizaci sociálních experimentů.

Pilotní společnou aktivitou bylo zkoumání finančního povědomí studentů prvního ročníku bakalářského studia VŠE

A jak studenti vnímají rizika, proti kterým jsou ochotni se pojistit a jak se chtějí zajistit na stáří? Průzkum mj. ukázal, že téměř třetina respondentů vnímá jako nejvážnější riziko, kterým jsou ohroženi, nemoc, pro více než čtvrtinu respondentů je to riziko smrti. V případě, že by se studenti měli pojistit, jako nejdůležitější pojištění vyhodnotili pojištění rodiny (39 %), 23 % by volilo pojištění domácnosti, 17 % by pojistilo primárně sebe a 16 % osobní automobil. Pouze 5 % dotázaných studentů by se nepojistilo vůbec. Nejpřekvapivější byly odpovědi z oblasti zajištění na stáří. Nejčastěji zvoleným produktem se totiž stal spořící účet (23 %), následovalo důchodové připojištění (17 %), investice do fondů by volilo 16 %, životnímu pojištění by dalo přednost 15 %, stavebnímu spoření 11 % a rizikovému životnímu pojištění 4 % z nich. 15 % studentů buď neuvažuje o žádném zajištění na stáří, případně by zvolilo jinou formu zajištění. „Fakt, že spořící účet považuje největší počet začínajících studentů ekonomie za ideální nástroj pro zajištění finančních prostředků na stáří, je na pováženou a zároveň dokládá, že snahy skupiny AXA podílet se na zvyšování finanční gramotnosti v Čechách a na Slovensku jsou krokem tím správným směrem,“ vysvětluje David Poes.