Na VŠE proběhl za podpory Velvyslanectví Korejské republiky seminář „Establishment of Social Safety Net during Transition“

21. listopadu
2016

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze proběhl 9. listopadu 2016 další z odborných seminářů věnovaný problematice případného sjednocení zemí Korejského poloostrova. Letošním tématem byla sociální oblast a příp. vytváření sociální záchranné sítě v průběhu transformace severokorejské ekonomiky. Na přípravě semináře „Establishment of Social Safety Net during Transition“ pod patronací a za podpory Velvyslanectví Korejské republiky v České republice se podílelo i Centrum asijských studií při Fakultě mezinárodních vztahů (FMV).

V průběhu prvních expertních panelů byly diskutovány transformační zkušenosti z pohledu České republiky i Německa, ve třetím panelu probíhala také panelová diskuse, v níž hosté předkládali doporučení a rady zástupcům Jižní Koreje. Celodenní seminář moderoval pan doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, bývalý děkan FMV.

V českém panelu vystoupil pan prof. Ing. Karel Dyba, CSc., z Katedry hospodářské a sociální politiky na Národohospodářské fakultě (a bývalý ministr hospodářství ČR nebo ministr pro hospodářskou politik a rozvoj ČR v rámci federace v r. 1992), prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., (vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity) a Ing. Jiří Šatava (ekonom CERGE-EI). Prof. Dyba mj. zdůrazňoval historický kontext ekonomické transformace 90. let a nutnost vytvořit fungující sociální systém v zemi, jejíž obyvatelé byli přes 40 let zvyklí na neustálou pomoc státu. Důležité bylo i sledovat ekonomickou udržitelnost nového systému, zejména v době propadu rozpočtových příjmů v průběhu přechodu od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní. Profesor Potůček vyzdvihoval např. i význam mezinárodních organizací, které při navrhování transformačního modelu pomáhaly.

Ve velmi zajímavém německém panelu se představili prof. Dr. Roland Czada (University of Osnabrück), prof. Michael C. Burda, Ph.D., (Humboldt University of Berlin) a prof. Dr. Karl-Heinz Paqué (Otto-von-Guericke-University Magdeburg). Zástupci panelu se shodli na tom, že po zkušenostech se sjednocením Německa by dnes preferovali a doporučovali rychlou privatizaci a high-tech modernizaci šokového typu, nikoliv klasickou modernizaci ekonomiky po vzoru Německa. Zdůrazňovali, že správně nastavená sociální politika může zabránit nekontrolovatelné migraci z méně vyspělých částí sjednocující se země do prosperujících oblastí. Taková migrace by mohla v případě sjednocení zemí nastat i ve směru ze severu na jih Korejského poloostrova.

V poslední části semináře vystoupili jihokorejští hosté, pan Dr. Cheon-Woon Choi (poradce Presidential Committee for Unification Preparation) a Dr. Kichae Min (výzkumný pracovník National Pension Research Institute). Tento panel se věnoval zejména teoretickému vymezení a charakteristice aktuálního severokorejského sociálního systému. Do živé panelové diskuse se zapojoval i zástupce Korejského velvyslanectví v České republice, pan Keunseok Jeon (Minister-Counsellor/Charge d’affaires).

Autor příspěvku: Gabriel Hasík a Zuzana Stuchlíková, CAS a Katedra světové ekonomiky.

Autor fotografií:  Duc To Minh, Grafická a multimediální laboratoř, VŠE v Praze.

Celou fotogalerii naleznete na: http://cas.vse.cz/o-nas/fotogalerie/nggallery/cas/9.11.2016:-Seminář-Establishment-of-Social-Safety-Net-during-Transition.