Tři noví docenti na VŠE

2. prosince
2016

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 29. listopadu 2016 jmenovací dekrety třem novým docentům.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Katedra financí Fakulty ekonomických studií, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Platební služby“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 8. června 2016. Byl jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. července 2016.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE

Doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní: aplikace modelu BVAR v podmínkách české ekonomiky“ na VR Národohospodářské fakulty VŠE dne 5. října 2016. Byl jmenován docentem pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. listopadu 2016.

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Katedra veřejných financí FFU VŠE

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Rozpočtový proces obcí“ na VR Fakulty financí a účetnictví VŠE dne 2. listopadu 2016. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. prosince 2016.