Ekofórum hejtmana Evžena Tošenovského

6. března
2008

Studentské sdružení EKONOM pořádá ve středu 19. 3. 2008 v 18,00 hodin v Nové aule VŠE přednášku hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena Tošenovského na téma „Kraje versus stát, hejtmani versus ministři„.

Ing. Evžen Tošenovský vystudoval obor systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Je členem ODS, v listopadu 1993 byl zvolen primátorem města Ostravy, v řádných komunálních volbách byl znovu zvolen v r. 1994 a na další volební období v roce 1998. Po krajských volbách konaných v listopadu 2004 ho zastupitelstvo kraje na svém ustavujícím zasedání opět zvolilo hejtmanem kraje na další čtyřleté období. Ing. Tošenovský je členem Vědecké rady Fakulty národohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ekofórum je volně přístupné všem studentům i učitelům VŠE v Praze.

Více informací: www.economix.cz

Kontakt:
Bc. Aneta Červenková
tel.: 739 311 805
aneta.cervenkova@economix.cz