CEMS Annual Events 2016

6. prosince
2016

Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2016 se ve Stockholmu uskutečnilo tradiční zasedání globální aliance CEMS, tzv. ”CEMS Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 30 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošním roce se jednalo o Stockholm School of Economics.

Během letošního 28. zasedání se setkalo přes 2.000 členů CEMS komunity na jednom místě – absolventi partnerských univerzit a jejich příbuzní, vedení aliance, akademičtí pracovníci a firemní zástupci. Za VŠE program CEMS reprezentovali: prof. Ing. Hana Machková, CSc. (rektorka, členka CEMS Strategického výboru), prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. (rektorka v letech 2000 – 2006, zakladatelka programu CEMS na VŠE), doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. (prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy, člen CEMS Výkonného výboru), Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (akademický ředitel programu), PhDr. Zdena Pošvicová (členka jazykového výboru), Ing. Klára Vítečková (koordinátorka programu, vztahy s firemními partnery), Ing. Šárka Otčenášková (koordinátorka pro PR, vztahy s firemními partnery).

Na výročním zasedání jsou schvalována všechna důležitá rozhodnutí, např. rozpočet, přijetí nových členských universit a korporátních partnerů. Letos vstoupily do CEMS aliance tyto firmy: Bayer, Citic Bank, Dentsu Aegis, E.ON Innhouse Consulting, Gartner, Hyundai Motor Company, Longshine Technologies, Microsoft, Simon&Kutcher, Tsinghua Unigroup a ZEB.

Program se skládal z meetingů pro konkrétní pozice v rámci CEMS Aliance – Executive Board Meeting, Academic Directors Meeting, Language Committee Meeting, Student Board Meeting, Programme Managers Meeting či Communication Directors Meeting. V letošním roce skončil své funkční období CEMS Chair professor Andrea Sironi z italské University Bocconi a jako jeho následovnice byla zvolena Eugènia Bieto ze španělské ESADE.

Vyvrcholením CEMS Annual Events byla slavnostní sobotní graduace studentů, která se konala v Ericsson Globe and Annexet. Tato největší kulovitá stavba na světě postavená v roce 1989 je symbolem Švédska a v minulosti hostila mnoho významných událostí, např. hokejové mistrovství světa a vítězství Švédů v roce 2013, proslov Nelsona Mandely v roce 1990, či koncerty slavných skupin jako je U2 nebo Metallica. Z téměř 1.300 studentů, kteří v nedávné době ukončili studium, jich ve Stockholmu graduovalo téměř 850. VŠE reprezentovalo celkem 39 studentů ze 48, kteří ukončili studium.

K dispozici je také videozáznam (studenty VŠE najdete v čase 1:58:30 – 2:01:35).

V příštích letech se budou CEMS Annual Events konat na následujících univerzitách:

  • 2017 – USYD University of Sydney (26.11. – 1.12.2017),
  • 2018 – Koç University Istanbul,
  • 2019 – WU Vienna.

Přihlašování do magisterského programu CEMS/International Management
Přihlášky do akademického roku 2017/2018 je možné podávat již nyní, uzávěrka přihlášek je 28. února 2017. Více informací o přijímacím řízení naleznete zde. Program CEMS je vyučován v anglickém jazyce na Fakultě podnikohospodářské, součástí studia je mj. semestr na zahraniční universitě, desetitýdenní stáž v zahraničí a intenzivní spolupráce s firemními partnery. Program se v loňském roce umístil na 4. místě v žebříčku Financial Times „Masters in Management Ranking 2015″.  Dle průzkumu 95 % CEMS absolventů do 3 měsíců po promoci najde zaměstnání.