Ocenění nejlepších studentů IT oborů FIS

7. prosince
2016

Ve středu 7. prosince proběhlo na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů Aplikovaná Informatika, Informatika a Informační systémy a technologie. Cílem takového žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční  odměnu od děkana fakulty a cenu od partnera žebříčku, kterým je stejně jako v předešlých letech společnost MSD.

Společnost MSD je přední nadnárodní farmaceutická společnost. Svůj pražský IT Hub založila na začátku roku 2014, v květnu 2015 jej pak slavnostně otevřela v novém sídle na pražském Smíchově. Jeho úkolem je hledat nové možnosti využití IT technologií ve zdravotnictví a na tomto úkolu spolupracuje mimo jiné i s VŠE.

Studenti přebrali diplom z rukou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka, CSc., vedoucího katedry informačních technologií doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D., a zástupců společnosti MSD. Přítomna byla také doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D., zodpovědná za metodologii výpočtu pro výběr nejlepších studentů.

Studenti jsou oceňováni v několika kategoriích. Katedra hodnotí jednak současné studenty, ale i absolventy bakalářského a magisterského studia. Studenti jsou hodnoceni podle prospěchu a plnění studijních povinností. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. Výsledky jsou využívány například pro výběr studentů na místa v inovativních projektech s praxí na katedře a současně díky umístění v žebříčku získají lepší pozici při hledání pracovního místa.

Výsledky za akademický rok 2015/2016

Kategorie Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1. ročník

 1. Constantinov Daria
 2. Petráň Martin
 3. Holub Ondřej

Kategorie Bakalářský obor Informatika – 2. ročník

 1. Menčík Michal
 2. Čecháková Zuzana
 3. Meloun Jaroslav

Kategorie absolventi Bakalářského oboru Informatika

 1. Benešová Patricie, Bc.
 2. Trepáčová Veronika, Bc.
 3. Jahnová Kristýna, Bc.

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1. ročník

 1. Levý Jan, Bc.
 2. Gorovik Yekaterina, Bc.
 3. Malá Šárka, Bc.

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník

 1. Snítil Jiří, Bc.
 2. Suk Filip, Bc.
 3. Velemínský Filip, Bc.