Setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE

14. prosince
2016

V úterý 13. prosince 2016 proběhlo v prostorách zaměstnanecké menzy v Italské budově VŠE na Žižkově již tradiční předvánoční setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE. Akce je organizována Koordinační radou základních organizací VOS společně s vedením VŠE.

Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 120 seniorů, zahájila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., která ve své prezentaci shrnula významné události roku 2016 na VŠE a současný vývoj školy. Ze zástupců vedení VŠE byli dále přítomni prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc., a proděkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Celá událost proběhla za příjemné atmosféry plné neformálních setkání doplněná o kulturní program a pohoštění.

Všem zúčastněným děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na další setkání i v roce 2017.

Setkání seniorů - bývalých zaměstnanců VŠE Setkání seniorů - bývalých zaměstnanců VŠE Setkání seniorů - bývalých zaměstnanců VŠE