Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

19. ledna
2017

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE (FPH) si zájemci o bakalářské studium mohou vybírat z řady bakalářských studijních oborů. Více se o studiu na fakultě mohou zároveň dozvědět během Dne otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 27. ledna 2017 v 9:00 a 12:00 hod. v žižkovském areálu VŠE.

FPH patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na management ve střední a východní Evropě. Posláním fakulty je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi FPH nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Fakultu navštěvuje přibližně 3 tisíce studentů. Dva obory fakulty, International Management (CEMS MIM) a Management (dříve Podniková ekonomika a management), se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times.

Zaměstnavatelé hodnotí absolventy fakulty velmi pozitivně. V roce 2015 se fakulta umístila v žebříčku Škola doporučená zaměstnavateli jako nejlepší ekonomická fakulta v České republice. Podle zástupců 230 českých zaměstnavatelů má FPH nejlépe připravené absolventy pro současný trh práce ze všech českých ekonomických škol.

V akademickém roce 2017/18 nabízí FPH studium v následujících bakalářských oborech:

Bakalářské studijní obory lze na FPH studovat pouze prezenčně se standardní délkou studia tři roky.

Termín podávání přihlášek pro zájemce o bakalářské studium v akademickém roce 2017/2018 je do 30. dubna 2017, s výjimkou cizojazyčných oborů  Business Administration a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2017.

Zájemci o bakalářské studium mají poměrně vysokou šanci na přijetí, což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2015/16 např. vyplývá, že z  377 uchazečů bakalářského oboru Arts management, kteří skládali přijímací zkoušky, bylo přijato 35 % studentů, z 1 512 uchazečů bakalářského oboru Podniková ekonomika a management bylo přijato 36 % uchazečů, přičemž poměr přijato/prospělo u přijímacího řízení činil 67 %.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých bakalářských studijních oborů FPH dle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2017/2018.

Název bakalářského studijního programu Název oboru Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Ekonomika a management
 

Podniková ekonomika a management

400

Arts management

80

Business Administration
(v angličtině)

25

Экономика предприятия и менеджмент 
(v ruštině)

35

 

Podrobné informace k termínům odevzdaní přihlášek, termínu přijímací zkoušky a podmínkám přijetí pro zájemce o studium v bakalářských studijních oborech na FPH jsou k dispozici http://fph.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/