FPH otevírá nové Centrum digitální transformace

26. ledna
2017

Na Fakultě podnikohospodářské vzniklo Centrum digitální transformace, které poskytuje platformu pro spolupráci odborníků napříč pracovišti Vysoké školy ekonomické s podnikovou sférou. Toto Centrum je zaměřeno na digitální transformaci společnosti, prvky Průmyslu 4.0, Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 a další související témata.

Centrum digitální transformace je interdisciplinárním pracovištěm Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Je zaměřené na výzkum společensko-ekonomických jevů v oblasti digitální transformace společnosti a spolupráci se zainteresovanými organizacemi, zejména podnikovou sférou.

Posláním centra je úspěšně spolupracovat s firmami a dalšími partnery na jejich cestě digitální transformací prostřednictvím profesionálního přístupu, který je založený na kombinaci vědecko-výzkumných a praktických znalostí. Centrum zajišťuje šíření znalostí a současného poznání v oblasti digitální transformace společnosti a organizací. Zároveň vytváří platformu pro spolupráci mezi akademickou a podnikovou sférou.

Centrum digitální transformace je součástí Institutu excelence v managementu (IEM) Fakulty podnikohospodářské VŠE. Institut excelence v managementu zajišťuje mimo jiné poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační či expertizní činnost v oblasti firemního managementu a podnikání. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult VŠE i externí odborníky.