Výměna studentů nebo možnost uplatnění v nadnárodních společnostech, spolupráce VŠE s USA je nebývale široká

9. února
2017

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., ve středu 8. února 2017 přivítala novou Chargé d’Affaires velvyslanectví USA v Praze paní Kelly Adams-Smith. Ta se své funkce ujala 20. ledna 2017 a jako Chargé d’Affaires zodpovídá za agendu bilaterálních česko-amerických vztahů a zastupuje Spojené státy při oficiálních příležitostech.

U setkání byl přítomen také výkonný ředitel podnikatelského akcelerátoru xPORT doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., a kulturní atašé paní Erin Kotheimer.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) rozvíjí spolupráci se Spojenými státy americkými dlouhodobě a její rozsah je nevídaně široký. V rámci výměnných programů VŠE spolupracuje s celkem 15 americkými univerzitami, na které každý akademický rok vysílá více než 70 studentů. Intenzivní je i výměna na úrovni učitelů. V roce 2015 přednášelo na VŠE 13 amerických pedagogů a 6 učitelů VŠE hostovalo v USA.

O studium na VŠE je ze strany amerických studentů velký zájem. V roce 2015 jich na škole studovalo 294 a byli zdaleka nejpočetnější skupinou přijíždějících zahraničních studentů. V rámci programu CESP (Central and East European Studies Program), který je určen pro tzv. free movers, probíhá dlouhodobá spolupráce s celkem osmi americkými univerzitami, z nichž každý semestr zavítá na VŠE téměř 100 amerických studentů.

Další formou spolupráce jsou letní školy a program MBA. V roce 2016 se uskutečnil již jedenáctý ročník letní školy pro celkem 42 studentů z Arizona State University a na pět týdnů přijíždějí každoročně na VŠE v období letních prázdnin studenti z McCombs School of Business, která je součástí University of Texas v Austinu. Jedná se o cca 70 studentů, jednu skupinu se specializací „Accounting“, druhá skupina má program zaměřený na „Organizational Behavior“.

Jednou ročně mají navíc tři studenti VŠE možnost být přijati na Bradley University, Peoria ke studiu prestižního dvouletého MBA programu. Uchazeči, kteří splní požadavky Bradley University, obdrží tzv. assistantship (student pracuje 20 hodin týdně pro 1–3 členy profesorského sboru).

VŠE měla v minulosti tu čest vyznamenat titulem Doctor Oeconomie Honoris Causa hned 13 amerických profesorů. Patří mezi ně např. čtyři nositelé Nobelovy ceny prof. Gary Stanley Becker, prof. Dr. Douglass North, prof. Mundell nebo prof. Milton Friedman. Zatím posledním americkým občanem, který tento čestný titul obdržel, byl v prosinci roku 2015 profesor behaviorální ekonomie Richard Thaler.

Americké firmy jsou také početně nejsilnější partnerskou skupinou VŠE. Jedná se o společnosti Deloitte, PwC, 3M, Accenture, ADP, Amazon, Google, McKinsey & Company, Microsoft nebo MSD.