Emeritní rektor VŠE Richard Hindls se stal vítězem Ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník

9. února
2017

Dnes večer proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení 19. ročníku Ceny Wernera von Siemense. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník převzal ocenění emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Prof. Hindls je vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE, emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE a emeritní rektor VŠE. Dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější a nejúspěšnější pedagogy VŠE.Začínal ještě jako student coby lektor katedry statistiky, po absolutoriu se stal asistentem. V současné době má odučeno úctyhodných téměř 90 semestrů napříč všemi stupni studia, od bakaláře přes magistra a doktoranda až po profesní vzdělávání. V anketách studentů patří po celá desetiletí tradičně k nejlépe hodnoceným. Oblibu u studentů dokládá i zisk titulu Rektor roku udělený Českou studentskou unií v roce 2013.

Jeho pedagogické působení je mnohostranné a zcela zásadní a nejde jen o špičkovou výuku. Prof. Hindls je především respektovaným organizátorem a průkopníkem vysokoškolských oborů, řadu z nich vytvořil, inicioval a garantoval je. Je i autorem mnoha významných učebnic v oblasti statistiky. Vedle toho je rovněž členem některých mezinárodních grémií, která se bezprostředně zabývají obsahem a změnami forem univerzitní výuky. V neposlední řadě je i spoluautorem v zahraničí publikovaných podrobných analýz, které se speciálně věnují didaktice univerzitní výuky.

Vedle nepřehlédnutelné výuky a organizačních aktivit je i spoluautorem významných statistických učebnic. Ty dnes tvoří páteř výuky statistiky na řadě fakult (např. učebnice Statistika pro ekonomy dosáhla už osmi vydání a lze ji nalézt v osnovách statistické výuky na fakultách téměř v celé republice). Je rovněž spoluautorem první české učebnice Národního účetnictví, zároveň v 90. letech stál u zrodu univerzitní výuky této disciplíny. Celkově mezi publikacemi prof. Hindlse nalezneme na 30 učebnic a slovníků a 26 skript.

V rámci jednotlivých kategorií Ceny Wernera von Siemense jé dále vyhlašován Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a zvláštní ocenění v kategoriích Nejlepší disertační práce psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při studiu.

Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Oceňování pedagogů má pak přispívat ke zvýšení celkové prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na mnohdy velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými.

Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Více informací naleznete na webových stránkách Ceny Wernera von Siemense.