Na odbornou stáž s AIESEC Praha

18. března
2008

Všem, kteří chtějí vyjet do zahraničí sbírat zkušenosti nabízí AIESEC Praha možnost zahraniční odborné praxe. Stáž vám umožní nejen zdokonalit se v nejméně v jednom cizím jazyce, poznat novou zemi a její kulturu, ale získat i prostor pro seberealizaci. Tím nejdůležitějším však je možnost propojit teoretické znalosti ze školy s realitou běžného života.

Studentská organizace AIESEC nabízí 4 druhy zahraničních odborných praxí ve více než 100 zemích světa, od Argentiny až po Nový Zéland. Nové zkušenosti takto získá ročně asi 4500 studentů. Vyjet můžete na manažerskou, technickou, rozvojovou nebo vzdělávací praxi.

Jak přesně tedy jednotlivé praxe vypadají?

Management traineeship (MT) – program nabízí možnost absolvovat stáž a poznat kulturu i obchodní zvyklosti v komerčních firmách, neziskových organizacích či univerzitách. V rámci tohoto programu zprostředkováváme stáže zaměřené především na marketing, finance, účetnictví, management, podnikovou ekonomiku a ekonomii. V současné době se rozvíjí poptávka po logistice a CSR (Corporate Social Responsibility). Mezi země, do kterých studenti vyjíždějí nejčastěji patří například Indie, Německo, Turecko, Polsko, Nizozemí, Belgie, Čína, Kanada či Mexiko.

Technical traineeship (TT) – praxe se orientují na informatiku a příbuzné obory, tj. design a tvorbu www stránek, vytváření a obsluhu sítí, správu databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorbu softwaru a programování (především Java, XML a HTML) apod. TOP státy, které nabízejí nejvíce TT praxí jsou Německo, Indie, Nizozemí, Brazílie, Kanada, Turecko, Polsko, Čína, Srbsko a Belgie.

Development traineeship (DT) – program je určen především těm studentům, kterým není lhostejná situace v méně vyspělých zemích a rádi by se aktivně přispěli k jejich rozvoji. Jedná se o práci v neziskových organizacích, univerzitách, vládou podporovaných programech či státní správě. Praktikanti se také často podílí na různých místních projektech zaměřených na rozvoj jednotlivých oblastí. Tyto praxe jsou většinou pořádány v méně rozvinutých zemích např. v Indii, Malajsii, Keňi, Brazilii, Togu, atd.

Educational Traineeship (ET) – tento typ zahraničních stáží je nově vytvořen vyčleněním učitelského sektoru z development programu. Praxe tedy spočívají ve výuce cizích jazyků (AJ, ŠJ, FJ…), odborných předmětů či všeobecně v rozvoji kulturního povědomí a rozličných vzdělávacích modelů. Praxe probíhá ve školách – základních až vysokých, nebo ve firmách. Nejvíce nabídek těchto praxí přichází z Číny, Kolumbie, Polska, Indie, Turecka, Ruska, Ekvádoru nebo Japonska.

Výše uvedené odborné stáže jsou určeny studentům 3. až 5. ročníku. Více informací se zájemci dozví na infoschůzkách, které se uskuteční 27. a 31. 3., 1. a 2. 4. 2008 v prostorách VŠE. Všechny podrobné informace naleznete také na nástěnkách a plakátech ve škole nebo na aiesec.vse.cz.

Připravila:
Zuzana Foltrová
AIESEC Praha
zuzanafoltrova@gmail.com