Čestný doktorát prof. Hansi-Werneru Sinnovi

16. února
2017

Dne 23. února udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa mezinárodně renomovanému vědci v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky a jednomu z nejvlivnějších ekonomů dneška prof. Hansi-Werneru Sinnovi.

Slavnostní předání čestného doktorátu proběhne ve čtvrtek 23. února 2017 od 16.30 hodin ve Vencovského aule VŠE. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Na akci se prosím registrujte.

Prof. Sinn je bývalý prezident ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, generální ředitel CESifo GmbH, ředitel Center for Economic Studies při Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Na téže univerzitě je emeritním profesorem makroekonomie a financí. Jeho odborným zaměřením je zejména obecná makroekonomie, daně, sociální systémy, společná evropská měna a její krize, teorie rizika, či modely makroekonomické rovnováhy.

Během své bohaté vědecké kariéry publikoval přes 140 odborných článků, z toho přes 80 textů v předních zahraničních časopisech, mezi nimiž nechybí American Economic Review, Journal of Public Economics či Quarterly Journal of Economics. Patří k nejcitovanějším německým vědcům, svými často průlomovými publikacemi k aktuálním hospodářsko-politickým tématům získal uznání akademické i širší veřejnosti. Vydal celkem 11 velkých monografií (přeložených do mnoha světových jazyků) a 17 menších publikací, které výrazně ovlivnily hospodářsko-politickou praxi.

Jeho kniha „Ist Deutschland noch zu retten?“ (2003) zasáhla výrazně do veřejné debaty o směřování německé hospodářské politiky, jakož i vládního programu Agenda 2020. Tato kniha se svými více než 100 tisíci prodanými kopiemi se stala jednou z nejprodávanějších knih z oblasti veřejné politiky v historii. I jeho další knihy „Die Basarökonomie“ (2005), „Der Kasino-Kapitalismus“(2009) či „The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs“ (2014) vzbudily velký zahraniční ohlas a získaly mnohá odborná i literární ocenění. Jeho kniha „Gefangen im Euro“ byla přeložena do češtiny a vyšla pod názvem „V pasti eura“ na podzim roku 2016.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách prof. Sinna: http://www.hanswernersinn.de nebo na stránkách mnichovského Ifo-Institutu: http://www.cesifo-group.de/Hans-Werner-Sinn.

Více informací o události: http://pr.vse.cz/sinn/