Na VŠE lze nově získat certifikáty italského jazyka CELI

2. března
2017

KROJ je od podzimu 2016 jediné a exkluzivní autorizované centrum v České republice, které má oprávnění k examinaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana. Certifikáty vydává a spravuje Università per Stranieri v Perugii (Itálie).

Na Katedře románských jazyků je možné skládat zkoušky ze šesti úrovní jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zkoušky probíhají v prostorách VŠE a jsou vedeny certifikovanými examinátory KROJ.

Písemná část sestává z elektronického testu a její náročnost se liší podle jednotlivých úrovní. Její součástí je test porozumění textu a písemná produkce. Od úrovně B2 a výš se přidává také test jazykové kompetence, v rámci kterého je potřeba doplnit a přeformulovat text, případně opravit chyby.

Ústní část probíhá v prostorách KROJ. Skládá se z porozumění mluvenému textu a vlastní ústní produkce, tedy monologu a dialogu s examinátorem, dle dispozic pro jednotlivé úrovně jazyka, vždy na zadané téma a dle požadované struktury.

Doba trvání zkoušky záleží na zvolené úrovni jazyka a pohybuje se v rozmezí 90–180 minut. Evaluaci písemné části zajišťuje Università per Stranieri v Perugii (Itálie), ústní část je hodnocena akreditovanými pedagogy KROJ.

Università per Stranieri v Perugii (Itálie) vyhlašuje tři termíny konání zkoušek za rok, v březnu, červnu a na podzim v listopadu. Na katedře románských jazyků se bude první examinace konat v červnu 2017.

Příprava na zkoušky je nově integrována do programu kurzů italštiny, které KROJ pravidelně vypisuje a do kterých se mohou zapisovat studenti všech fakult VŠE: základní úroveň (kurzy 2RO131-2), mírně pokročilá úroveň (2RO133-4), středně pokročilá úroveň (2RO135-6), pokročilá úroveň (2RO231-4). Pokud si nejste jisti zvolením vhodné úrovně jazykového certifikátu, přijďte se poradit na Katedru románských jazyků.

Veškeré aktuální informace jsou k dispozici na webu katedry.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí italské sekce KROJ, PhDr. Miroslavu Ferrarovou (miroslava.ferrarova@vse.cz), nebo vedoucí KROJ, PhDr. Dominiku Kovářovou, Ph.D, MBA (dominika.kovarova@vse.cz).