QS World University Rankings by Subject 2017

8. března
2017

Obor VŠE ekonomie a ekonometrie se v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2017 umístil mezi 250 nejlepšími obory na světě. V České republice uspěly v tomto oboru pouze VŠE a Univerzita Karlova. V zemích střední Evropy pak další dvě polské a dvě maďarské vysoké školy.

QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které vychází ze čtyř kvalitativních kritérií. První dvě kritéria hodnotí mezinárodní pověst a uznání univerzity v akademické obci (academic reputation) a mezi zaměstnavateli (employer reputation). Další dvě kritéria hodnotí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti. Sledován je počet citací na učitele v databázi Scopus během posledních pěti let (research citation per paper) a tzv. h-index, který je uznávaným metodologickým nástrojem na hodnocení publikačních ohlasů odborných článků.

QS zveřejňuje přesné pořadí u 50 nejlepších univerzit, pro další jsou uváděny intervaly. Za každé kritérium může vysoká škola získat maximálně 100 bodů. Na webových stránkách je možné u jednotlivých kritérií dohledat i přesné pořadí vysokých škol.

Dlouhodobým cílem VŠE je získat pro ekonomické obory vedoucí postavení mezi zeměmi střední Evropy. Následující srovnání proto ukazuje výsledky VŠE v porovnání s Univerzitou Karlovou a úspěšnými maďarskými a polskými univerzitami. V žebříčku se neumístila žádná slovenská univerzita.

Pořadí Název Academic reputation Employer reputation Citations per paper H-index citation
pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body
151-200 Central European University 167 55,5 220 62,4 273 73,9 177 67,8
201-250 VŠE 167 55,5 254 60,4 334 69 319 59
201-250 UK 290 46,9 263 59,6 184 78,4 212 66,2
251-300 Warsaw School of Economics 209 52,8 243 61,1 361 65 362 54,9
301-350 University of Warsaw 287 47,2 269 59,2 357 65,2 338 57,7
301-350 Corvinius University of Budapest 245 50,4 311 56,1 324 69,7 338 57,7

Pramen: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/economics-econometrics

Z letošních výsledků pro obory ekonomie a ekonometrie mám radost. 167. místo na světě a první místo ve střední Evropě sdílené se soukromou školou financovanou Georgem Sorosem v kritériu akademické reputace potvrzuje, že VŠE je dobrá značka a má mezi mezinárodní akademickou obcí velmi dobré jméno. Pozitivní je i hodnocení zaměstnavatelů našich absolventů. Dlouhodobou slabší stránkou VŠE jsou výsledky v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, tam máme co zlepšovat. Věřím ale, že při klesajících počtech studentů budou mít naši učitelé více prostoru na publikační aktivity“, hodnotí výsledky rektorka VŠE prof. Machková.

Pořadí nejlepších univerzit v oboru ekonomie a ekonometrie:

  1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
  2. Harvard University, USA
  3. Stanford University, USA
  4. University of California, Berkeley (UCB), USA
  5. LSE – London School of Economics and Political Science, UK
  6. Princeton University, USA
  7. University of Chicago University of Chicago, USA
  8. University of Oxford, UK
  9. Yale University, USA
  10. Columbia University, USA